Skolresor i förskolan

Skolskjuts i förskolan anordnas i första hand genom att elevens vårdnadshavare som reseunderstöd ersätts med ett belopp som motsvarar avgifterna inom kollektivtrafiken. Vårdnadshavarna till barn i förskoleundervisning kan få reseunderstöd, ifall avståndet till den förskoleplats kommunen anvisat är längre än fem kilometer. Rättigheten gäller endast resor mellan förskolan och hemmet; ifall barnet är i kompletterande dagvård har familjen inte rätt till reseunderstöd.

Ansökan om reseunderstöd lämnas in i den egna förskolan. Vårdnadshavaren följer barnet till förskolan.

I vissa fall kan vårdnadshavaren inte följa barnet till förskolan. Då kan vårdnadshavarna ansöka om taxiskjuts. Ansökan om taxiskjuts lämnas in i den egna förskolan. Taxiskjuts kan anordnas utgående från läkar-, psykolog- eller annat expertutlåtande och endast för den tid då vårdnadshavaren reellt är förhindrad att skjutsa sitt barn. Skjuts beviljas alltid för en viss tid och vid förändringar prövas behovet av skjuts. Skäl som anknyter till arbete eller studier är inte särskilda grunder för taxiskjuts. Ansökan on skolskjuts för elev i förskoleundervisningen

Nyheter

Twitter