Förskoleundervisning på svenska i Vanda

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas av småbarnspedagogiken. Anmälan till förskoleundervisninge görs till daghemmen men förskoleundervisningen sker vid skolornas utrymmen. Dickursby förskola lyder under Dickursby daghem, Mårtendals förskola lyder under Timotej daghem och Västersundom förskola lyder under Håkansböle daghem.

Nyheter

Twitter