Ett elevupptagningsområde

De svenskspråkiga förskolorna i Vanda har ett elevupptagningsområde. Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas i Dickursby, Mårtensdals och Västersundoms skolor enligt de kriterier som undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion fastslagit.

Barn som bor i mellersta Vanda går i första hand i förskola i Dickursby skola. De barn som har kortaste vägen till Kyrkoby skola placeras i samma grupp, så att de kan fortsätta tillsammans till åk 1 i Kyrkoby skola.

Nyheter

Twitter