Dagvård före och efter förskoledagen

Dagvård före och efter förskoledagen

Från och med 1.8.2016 har barnet rätt till dagvård utöver förskoleundervisningen endast om båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på heltid. Rätt till dagvård utöver förskolan kan dessutom fås ifall det är motiverat pga. barnets utveckling, behov av stöd eller familjeomständigheter.

Dagvården är avgiftsbelagd, men vid fastställandet av avgiften beaktas barnets deltagande i avgiftsfri förskoleundervisning. Kommunal dagvård för förskolebarn anordnas huvudsakligen i förskolans/skolans utrymmen. Dagvårdsföreningen Fyndet anordnar även privat dagvård under eftermiddagar för förskolebarn vid Mårtensdals skola. Om barnet redan har en kommunal dagvårdsplats i Vanda behöver man inte ansöka om dagvårdsplats, utan det räcker att man på förskoleansökningsblanketten noggrant antecknar tidpunkterna för barnets dagvårdsbehov. Barnets kommunala dagvårdsförhållande fortgår i övrigt oavbrutet, trots att platsen ändras, tills barnet börjar skolan eller vårdnadshavarna av någon annan orsak säger upp dagvårdsplatsen. Om barnet inte har en dagvårdsplats i Vanda och behöver dagvård utöver förskoleundervisningen bör en särskild dagvårdsansökan lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen.

På frågor om dagvård utöver förskoleundervisnngen svarar:

Dickursbyområdet: daghemsföreståndare Susanna Fagerström, tfn 050 3124823
Håkansböleområdet: daghemsföreståndare Marika Ehn, tfn 040 7668059
Mårtensdalområdet: daghemsföreståndare Marika Ehn, tfn 040 7668059

Nyheter

Twitter