Att ansöka om skolreseförmån

Ni kan ansöka om skolresekort, taxiskjuts och ledsagsningsbidrag via skolreseansökningsblanketten. Blanketten kan fyllas i och sändas via länken på denna sida. Den elektroniska blanketten behöver inte skrivas ut för underskrift, utan skriv in den sökandes namn via dator. Blankett i pappersformat fås via skolan eller genom att skriva ut blanketten på denna sida. Ansökan i pappersformat kan lämnas in till elevens skola eller till bildningsverket på adressen PB1500, 01030 Vanda stad.

Ansökningstiden för följande läsårs skolskjutsar är under vårterminen. Ansökan skall fyllas i så fort som möjligt då skolplatsen är säkrad. Ni behöver inte fylla i en ny blankett inför varje läsår, ifall varken skolan eller hemadressen ändrats. Ifall ansökan för skolreseförmån görs under läsårets gång, betalas ingen ersättning för ärendets behandlingstid.
Beslutet om skolskjutsen skickas till elevens hemadress. De som under vårterminen ansökt om skolskjuts för följande läsår, får beslutet i juni-juli.

Ifall eleven flyttar eller byter skola

Ifall eleven byter skola eller flyttar skall blanketten för skolreseförmån fyllas i och skickas igen. Även då eleven byter från lågstadiet till högstadiet eller från högstadiet till klass 10 skall ansökan om skolskjuts göras på nytt. Ifall elevens rätt till avgiftsfri skolresa avslutas under läsåret, skall elevens resekort returneras till skolan.