Ansökan om skolskjuts

Hur ansöker man om skolskjuts?

Ansök om skolskjuts eller ledsagningsbidrag via systemet Wilma.

Logga in i Wilma och gå in på mellanbladet Ansökningar och beslut och klicka på ”Gör en ny ansökan”. Bilagor kan bifogas till ansökan vid behov. Ansökningar på Wilma kan inte göras på mobiltelefonen (med mobilapplikationen). Anvisningar om hur man fyller i ansökan i Wilma. (på finska)

Om det inte är möjligt att göra ansökan i Wilma, går det också att göra ansökan om skolskjuts på blanketten nedan (gäller dem som inte har fått Wilma-koder än). Vid behov hjälper skolan och Vandainfo till med att fylla i ansökan.

En ansökan i pappersform lämnas in till skolan, Vandainfo eller skolresor på adressen PB 1500, 01030 Vanda stad

Besluten om skolskjuts finns i Wilma. Beslutet kan skickas per post till elevens hemadress, om vårdnadshavaren så önskar.

Eleven flyttar eller byter skola

Om elevens hemadress ändras eller eleven byter skola, ska man ansöka om skolreseförmånen på nytt. En elev som flyttar från lågstadiet till högstadiet eller från högstadiet till tionde klass ska också ansöka om skolreseförmånen på nytt. Om elevens rätt till avgiftsfritt elevresekort upphör mitt under läsåret ska kortet returneras till skolan.

Ansökningar för läsåret

Ansökningstiderna gällande skolskjuts för nästa läsår infaller under våren. Ansökningar som lämnats in under ansökningstiden behandlas och besluten offentliggörs/skickas före början av nästa läsår.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att skolplatsen har bekräftats. Man behöver inte fylla i en ny ansökan varje år om beslutet om skolskjuts är i kraft och om skolan eller hemadressen är den samma som förut. Om man ansöker om skolreseförmån mitt under läsåret, betalas det inga ersättningar för behandlingstiden.

Nyheter

Twitter