Helsinge skola

Den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 i Vanda går i Helsinge skola. Skolan ligger i Helsinge kyrkoby, nära Helsinge kyrka S:t Lars. I samma skolcentrum med Helsinge skola finns Helsinge gymnasium.

Helsinge skola har ca 260 elever och drygt 30 lärare. Eleverna kommer från Vanda med grannkommuner. Årskurserna är delade i fyra eller fem klasser. Skolan har relativt små undervisningsgrupper och skolmiljön är trygg. Skolspråket är svenska. För att alla ska få en god svenska och därmed också ett gott verktyg vid inlärningsprocessen krävs aktivt arbete av eleven och hemmet.

Skolan är välutrustad med modern teknik. Detta ger möjlighet till mångsidiga undervisningsmetoder som aktiverar eleverna. Skolan samarbetar med svensk ungdomsverksamhet, församlingen och föreningar inom tredje sektorn.

Finska läses som A1-språk och undervisas i skilda grupper, modersmålsinriktad finska och traditionellt undervisad finska. Engelska läses också som A2-språk. Franska och tyska är våra två B2-språk och läses som tillvalsspråk.

Eleverna medverkar och påverkar via elevrådet, miljörådet, språkrådet och matrådet. Väneleverna bidrar till trivsel och trygghet och välkomnar de nya eleverna vid skolstarten.

Helsinge skolas hemsida

Nyheter

Twitter