Specialundervisning

Elever som har lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter har rätt att få specialundervisning. Specialundervisning på deltid är en starkare stödform än stödundervisning och den ges av en speciallärare, antingen i samband med den övriga undervisningen eller i en mindre grupp.

I årskurs 1-6 finns det möjlighet att få undervisning på heltid vid Dickursby skolas lilla grupp. I årskurs 7-9 ordnas liknande smågruppsundervisning i Helsinge skola.

Med flexibel grundläggande utbildning avses verksamhetsformer som motverkar skolavbrott och förhindrar att elever blir utan avgångsbetyg eller fortsatt studieplats. Utbildningsarrangemangen skiljer sig från traditionell utbildning. En del av utbildningen ges i skolan och en del på arbetsplatser eller i andra inlärningsmiljöer i form av handledda studier. Lägerskolor, studie- och arbetsplatsbesök, utbildningsexperiment o. dyl. är också aktuella. Stoffet i läroplanen formas till inlärningsuppgifter i skolan och på arbetsplatserna och de anpassas skilt för varje elev. Flexibel grundläggande utbildning ges till elever i åk 8 och 9.

Nyheter

Twitter