Ansökan och antagning till eftermiddagsverksamhet

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för läsår 2020-2021 sker 1-30.4.2020

Ni kan ansöka om eftisplats antingen per Wilma eller genom att lämna in en pappersansökan direkt till eftisproducenterna. Ansökningen i Wilma sker på våren, men pappersansökningar pga. ändrade omständigheter i familjen tas emot året runt. Ansökningsblanketter finns på Vanda stads nätsida.

Ifall barnet är i eftermiddagsverksamhet till kl. 16 är avgiften 100 euro per månad, ifall till kl. 17 är avgiften 130 euro per månad. Familjerna kan också ansöka om nedsatt kundavgift Läs även principer för ansökan om lättnad i klientavgiften för eftermiddagsverksamheten.

Plats i eftermiddagsverksamhet beviljas enligt nedanstående prioritetsordning fr.o.m. 1.1.2015:

a) elev i årskurs 1 som har ett väsentligt behov av plats inom eftermiddagsverksamheten på grund av ett hälsoskäl eller annat särskilt skäl, som vårdnadshavaren har redogjort tillräckligt utförligt (t.ex. sakkunnigutlåtande)
b) elev i årskurs 1 vars vårdnadshavare är förhindrade att sköta barnet under eftermiddagsverksamhetstiden på grund av arbete, studier eller annat särskilt skäl. En tillräckligt utförlig utredning över det särskilda skälet bör uppvisas (t.ex. läkarintyg)
c) elev i årskurs 2 som har ett behov av plats inom eftermiddagsverksamheten på grund av ett hälsoskäl eller annat särskilt skäl, som vårdnadshavaren har redogjort för tillräckligt utförligt (t.ex. sakkunnigutlåtande)
d) elev i årskurs 3 eller högre årskurser som har ett beslut om särskilt stöd
e) elev i årskurs 2 vars vårdnadshavare är förhindrade att sköta barnet under eftermiddagsverksamhetstiden på grund av arbete, studier eller annat särskilt skäl. En tillräckligt utförlig utredning över det särskilda skälet bör uppvisas (t.ex. läkarintyg)
f) elev i årskurs 1 vars vårdnadshavare kan sköta barnet hemma om eftermiddagarna.

Lottning förrättas mellan de ansökningar som utifrån kriterierna bedöms vara likvärdiga, ifall antalet ansökningar som inkommit inom utsatt tid är fler än antalet platser som står till buds.

Nyheter

Twitter