Ansökan och antagning till eftermiddagsverksamhet

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för läsår 2019-20 sker 1-30.4.2019

Ni kan ansöka om eftisplats antingen per Wilma eller genom att lämna in en pappersansökan direkt till eftisproducenterna. Ansökningen i Wilma sker på våren, men pappersansökningar pga. ändrade omständigheter i familjen tas emot året runt. Ansökningsblanketter finns på Vanda stads nätsida.

Avgifterna för eftermiddagsverksamhet steg fr.o.m. 1.8.2016. Ifall barnet är i eftermiddagsverksamhet till kl. 16 är avgiften 100 euro per månad, ifall till kl. 17 är avgiften 130 euro per månad. Familjerna kan också ansöka om nedsatt kundavgift Läs även principer för ansökan om lättnad i klientavgiften för eftermiddagsverksamheten.

Plats i eftermiddagsverksamhet beviljas enligt nedanstående prioritetsordning fr.o.m. 1.1.2015:

a) elev i årskurs 1 som har ett väsentligt behov av plats inom eftermiddagsverksamheten på grund av ett hälsoskäl eller annat särskilt skäl, som vårdnadshavaren har redogjort tillräckligt utförligt (t.ex. sakkunnigutlåtande)
b) elev i årskurs 1 vars vårdnadshavare är förhindrade att sköta barnet under eftermiddagsverksamhetstiden på grund av arbete, studier eller annat särskilt skäl. En tillräckligt utförlig utredning över det särskilda skälet bör uppvisas (t.ex. läkarintyg)
c) elev i årskurs 2 som har ett behov av plats inom eftermiddagsverksamheten på grund av ett hälsoskäl eller annat särskilt skäl, som vårdnadshavaren har redogjort för tillräckligt utförligt (t.ex. sakkunnigutlåtande)
d) elev i årskurs 3 eller högre årskurser som har ett beslut om särskilt stöd
e) elev i årskurs 2 vars vårdnadshavare är förhindrade att sköta barnet under eftermiddagsverksamhetstiden på grund av arbete, studier eller annat särskilt skäl. En tillräckligt utförlig utredning över det särskilda skälet bör uppvisas (t.ex. läkarintyg)
f) elev i årskurs 1 vars vårdnadshavare kan sköta barnet hemma om eftermiddagarna.

Lottning förrättas mellan de ansökningar som utifrån kriterierna bedöms vara likvärdiga, ifall antalet ansökningar som inkommit inom utsatt tid är fler än antalet platser som står till buds.

Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja maksut

Vantaalla toimii 55 iltapäiväkerhoa, joissa käy noin 2500 lasta. Kaupunki ohjaa toimintaa, mutta käytännössä sen järjestävät yhdistykset, järjestöt, seurakunta ja yksityiset palveluntuottajat. Iltapäiväkerhot toimivat pääasiallisesti koulujen ja seurakuntien tiloissa.

Kerhoajat

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun lukuvuoden ajan. Sitä ei järjestetä loma-aikoina eikä poikkeuksellisina lauantaikoulupäivinä. Koulujen työ- ja loma-ajat löytyvät perusopetuksen sivuilta.

Päivittäinen toiminta-aika on iltapäiväkerhoissa klo 12-17.

Aamupäivätoimintaa voidaan järjestää, jos ryhmään tulee riittävästi osallistujia.

Lukuvuonna 2019-2020 aamupäivätoimintaa voidaan järjestää, jos ryhmään tulee riittävästi osallistujia.

Maksut

Iltapäivätoiminnasta maksetaan kuukausittain toiminnan järjestäjälle. Hintoihin sisältyy välipala. Kaikki toimintaan osallistuvat lapset ovat tapaturmavakuutettuja. Aamupäivätoiminnan hinnan päättää sen järjestäjä.

Asiakasmaksuja voidaan huojentaa 35 prosentilla perheen tulotason mukaan.

Nyheter

Twitter