Vad går eftermiddagsverksamheten ut på?

Eftermiddags- eller eftisverksamhet är handledd fritidsverksamhet, där barnen får leka, göra hemuppgifter och delta i olika slags inomhus- och utomhusaktiviteter. Barnen bjuds på mellanmål under eftis. Verksamhet ordnas under varje skoldag, efter skoldagens slut. I Vanda är det privata serviceproducenter som står för eftisverksamheten, inte skolan.

Eftisverksamhet ordnas antingen till kl. 16.00 eller 17.00. Ni väljer sluttidpunkt för hela verksamhetsåret när ni ansöker om eftisplats. Det ordnas ingen eftisverksamhet under skolloven.

Kan vi kontakta eftisarna om vi vill veta på förhand om vi har fått en eftisplats?

Tyvärr kan eftisarna inte ge förhandsinformation, utan beslut om eftisplats postas till alla hem i maj. Samtidigt med beslut om eftisplats får ni serviceavtalet, ansökan om nedsatt avgift samt ett välkommen till eftis-brev.

Hur tar vi emot eftisplatsen?

Ni bekräftar eftisplatsen genom att returnera det ifyllda serviceavtalet, senast under första eftisveckan. Ni kan också hämta serviceavtalet till skolan vid nybörjardagen eller posta det till serviceproducenten.

Vad ska vi betala för en eftisplats?

Månadsavgifterna läsåret 2018-19 var 100 euro för fyra timmar i eftis per skoldag och 130 euro för fem timmar i eftis per skoldag. Vi meddelar om eventuella ändringar i avgifterna då verksamheten inleds.

Ansökan om nedsatt kundavgift skickas i samband med meddelandet om beslut om eftisplats. Blanketten finns även på Vanda stads hemsida.

Kontakta gärna eftisproducenterna för vidare information. Kontaktinformation till de svenska eftisarna i Vanda:

Dickursby
(Dickursby skola)
Folkhälsan Välfärd Ab
Idrottsvägen 4, 01370 Vanda
mobil 050 409 0034
dickursbyeftis@folkhalsan.fi

Kyrkoby
(Kyrkoby skola)
Kyrkoby Hem och skola r.f.
Prästgårdsgränden 6, 01510 Vanda
Annika Halmén, tfn 040 727 9220
annika.halmen@eduvantaa.fi

Mårtensdal
(Fritids)
Folkhälsans förbund i Nyland r.f.
Fritids, Bredängsgränden 5 D 1, 01620 Vanda
Barby Fellman, tfn 044 788 1095
barby.fellman@folkhalsan.fi

Västersundom
(Västersundoms skola)

Folkhälsan i Östra helsinge r.f.
Ordf. Patrik Karlsson
Hetbackavägen 3, 01200 Vanda
tfn. 040 728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi

Nyheter

Twitter