Föräldraverksamhet i Vanda

Hem och Skola-föreningarna engagerar vårdnadshavarna till samarbete kring barnens skolgång. Vårdnadshavarna i de enskilda klasserna väljer klassombud, som arbetar för ett gott socialt klimat på klassnivå. Hem och Skola-föreningarna arbetar för att vårdnadshavarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag och för elevernas välbefinnande i skolan. Föreningen Hem och Skola stöder skolans verksamhet och bidrar till att t.ex. föreläsningar, utfärder samt tema- och idrottsdagar går att genomföra.


Kontaktuppgifter till Hem och skola-föreningarna

Dickursby Hem och skola
Ordförande Tonya Aurto, tfn 050 3037305
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Helsinge Hem och skola
helsinge.hos@gmail.com
Ordförande Annika Halmén, tfn 040 7279220
fornamn.efternamn@mbnet.fi

Kyrkoby Hem och skola
Ordförande Kristian Pennala, tfn 050 3323244
fornamn.efternamn(at)saunalahti.fi

Mårtensdal Hem och skola
Ordförande Anna-Lena Saarinen, tfn 0400 726 848
fornamn.efternamn(at)fyndet.fi

Västersundom Hem och Skola
Ordförande Lena Helenius, tfn 040 7386 966
fornamn.efternamn(at)capitalcatering.fi

Nyheter

Twitter