Välmående och hälsa

Alla vuxna som arbetar i skola i Vanda värnar om elevernas välbefinnande och lärande i samarbete med vårdnadshavarna. Elevens välbefinnande i skolan påverkas av en sund och trygg skolmiljö samt av tillräckligt stöd för lärande och skolgång. I välfärdsarbetet ingår bemötande, uppmuntrande och handledning av eleven samt främjande av elevens delaktighet.

I elevvårdsarbetet ingår stöd till eleven och hela skolgemenskapen. Eleven har rätt att få elevvård i förskoleundervisningen, i den grundläggande undervisningen och även på andra stadiet. Syftet är att agera förebyggande och ingripa så tidigt som möjligt vid eventuella svårigheter med skolgången.

I Vanda genomförs elevvården i princip i samarbete med vårdnadshavarna. Det är viktigt att skapa ett bra och konfidentiellt samarbete mellan hem och skola som främjar elevens välbefinnande och vardagsliv både i skolan och i hemmet.

Nyheter

Twitter