Gemensam ansökan

I den gemensamma ansökan ansöker man om gymnasie- och yrkesutbildning. Man kan delta i den gemensamma ansökan om man har avslutat grundskolan och inte har avlagt yrkesexamen eller studentexamen.

Gemensam ansökan våren 2022 till gymnasieutbildning och yrkesutbildning sker 22.2-22.3.2022.

Ansökningstiden utgår 22.3.2022 kl. 15. Eventuella inträdesprov ordnas i april-maj.

Resultaten från den gemensamma ansökan offentliggörs tidigast 16.6.2022

Information om de studerande som blivit antagna finns på läroanstalternas webbsidor och namnlistorna finns också till påseende på läroanstalternas ytterdörrar eller anslagstavlor. Namnen publiceras på dem som gett sitt samtycke till publicering på ansökningsblanketten. Sökande informeras också om antagningen per brev.

Mottagande av studieplats

Studieplatsen tas emot 16.6-30.6.2022. Studieplatsen kan också tas emot elektroniskt. Anvisningarna om mottagande av studieplats varierar i de olika läroanstalterna. Kontrollera därför hurdan praxis som följs på den läroanstalt du har sökt till.

Studieplatsen ska tas emot senast 30.6.2022 före kl.15.00. Kom ihåg att ta emot din studieplats inom utsatt tid! Om du inte tänker inleda dina studier, kom ihåg att annullera din plats genom att meddela läroanstalten.

Nyheter

Twitter