Gemensam ansökan

I den gemensamma ansökan ansöker man om gymnasie- och yrkesutbildning. Man kan delta i den gemensamma ansökan om man har avslutat grundskolan och inte har avlagt yrkesexamen eller studentexamen.

Gemensam ansökan våren 2020 till gymnasieutbildning och yrkesutbildning sker 18.2-10.3.2020.

Ansökningstiden utgår 10.3.2020 kl. 15. Eventuella inträdesprov ordnas i april-maj.

Namnen på de studerande som antagits till gymnasium eller yrkesutbildning offentliggörs 11.6.2020 från och med kl. 9

Information om de studerande som blivit antagna finns på läroanstalternas webbsidor och namnlistorna finns också till påseende på läroanstalternas ytterdörrar eller anslagstavlor. Namnen publiceras på dem som gett sitt samtycke till publicering på ansökningsblanketten. Sökande informeras också om antagningen per brev.

Bekräfta din studieplats från och med 11.6

En gymnasieplats tas emot i Vanda i regel den 11 juni 2020. Ta emot din plats elektroniskt eller på ort och ställe på det gymnasium du har antagits till. Du kan ta emot en studieplats vid yrkesinstitutet Varia elektroniskt eller genom att returnera per post den blankett om mottagande av studieplats som bifogats till antagningsbrevet 11.6–25.6.2020.

Anvisningarna gällande mottagande av studieplats varierar i de olika läroanstalterna. Kontrollera därför hurdan praxis som följs på den läroanstalt som du har antagits till.

Kom ihåg att ta emot din plats i ett gymnasium eller yrkesinstitutet Varia senast 25.6.2020 före kl. 15.00. Om du inte tänker inleda dina studier, kom ihåg att annullera din plats genom att meddela läroanstalten.

Blev du utan studieplats i den gemensamma ansökan? Oroa dig inte!

Du kan få en studieplats, även om du inte blivit antagen i den gemensamma ansökan. Under sommaren kan du få en annullerad plats om du är på reservplats i den gemensamma ansökan. Du kan ansöka om lediga gymnasieplatser via tilläggsansökan under sommaren. Vanda har också många utbildningsalternativ utanför den gemensamma ansökan.

Du kan ansöka om förberedande utbildning i Studieinfo 19.5-21.7.2020. Den förberedande utbildningen du kan ansöka om är:

  • Tionde klass dvs. påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen
  • Handledande utbildning för yrkesutbildning (VALMA)
  • Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning för invandrare och andra personer med främmande modersmål (LUVA)

Du kan ansöka till yrkesutbildning flexibelt genom en kontinuerlig ansökan. Du kan söka till yrkesinstitutet Varia året om och de examensutbildningar som kan sökas kontinuerligt varierar. De platser som kan sökas för tillfället hittar du på Varias webbsidor.

Utbildningsstyrelsen skickar dig ett studievägledningsbrev med dina resultat från den gemensamma ansökan och information om din reservplats och anvisningar om hur du ansöker om studieplats under sommaren.

Stöd och vägledning i framtidsplaneringen

Ungdomsverkstäderna är avsedda för arbetslösa Vandaungdomar i åldern 16–28 år. På ungdomsverkstäderna kan du bekanta dig med utbildningsutbudet och olika yrken, du får hjälp med att söka till utbildningar och besöker arbetsplatser.

Nyheter

Twitter