Gymnasieutbildning

Gymnasiet bygger vidare på grundskolans undervisning. Gymnasiestudierna ger kunskaper och färdigheter som behövs för fortsatta studier i universitet, yrkeshögskolor och yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets läromängd. I Vanda finns ett svenskspråkigt gymnasium, Helsinge gymnasium. Gymnasiestudierna kan avläggas på 2-4 år och avslutas med studentexamen. Gymnasieutbildningen värdesätts i arbetslivet och värdefulla i sig är de språkkunskaper och den allmänbildning som gymnasiet ger.

Helsinge gymnasium


Helsinge gymnasium, det svenskspråkiga gymnasiet i Vanda, erbjuder möjligheter utöver det vanliga, förutom närstudier erbjuds en massa nätkurser, ett omfattande språkprogram och möjlighet att avlägga dubbelexamen.

Till Helsinge gymnasium ansöks via gemensam ansökan.

Nyheter

Twitter