Arbetstider och lov

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen

höstterminen to 13.8.2020 - fr 18.12.2020
höstlov to 15.10.2020 - fr 16.10.2020
jullov må 21.12.2020 - on 6.1.2021

vårterminen to 7.1.2021 - fr 4.6.2021
vinterlov må 22.2.2021 - fr 26.2.2021 (vecka 8)
Kristi himmelsfärdsfredag ledig dag 14.5.2021

Höstterminen har 90 och vårterminen 97 arbetsdagar, sammanlagt 187

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen

höstterminen to 13.8.2020 - fr 18.12.2020
höstlov to 15.10.2020 - fr 16.10.2020
jullov må 21.12.2020 - on 6.1.2021

vårterminen to 7.1.2021 - lö 5.6.2021
vinterlov må 22.2.2021 - fr 26.2.2021 (vecka 8)
Kristi himmelsfärdsfredag ledig dag 14.5.2021

Höstterminen har 90 och vårterminen 98 arbetsdagar, sammanlagt 188

Allmänt om arbetstider och lov

Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj, när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Undervisningsnämnden beslutar årligen i oktober–november om den tidpunkt då skolarbetet inleds och om lov under läsåret samt tidpunkterna för enskilda lovdagar.

Skolans läsår indelas i höst- och vårtermin

Höstterminen inleds i augusti och avslutas i december före julaftonen (24.12). Under höstterminen infaller höstlovet då eleverna har några dagar ledigt och dessutom är Finlands självständighetsdag 6.12 en lovdag. Vårterminen inleds i januari, arbetsdagen efter trettondagen, och terminen avslutas alltid lördagen vecka 22. Under vårterminen infaller vinterlovet vecka 8 då eleverna har en vecka ledigt samt påsklovet i mars–april. Första maj (1.5) och Kristi himmelsfärdsdag är också lovdagar. Skolorna meddelar avvikande arbetstider och lov i sina egna informationsbrev.

Nyheter

Twitter