Arbetstider och lov

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen

Höstterminen 2019

höstterminen ti 13.8 – fr 20.12.2019
höstlov to 17.10 – fr 18.10.2019
jullov lö 21.12.2019 – må 6.1.2020

Vårterminen 2020

vårterminen ti 7.1.2020 – lö 30.5.2020
vinterlov må 17.2 – fr 21.2.2020 (vecka 8)
Skolarbetet i gymnasiets högsta årskurs avslutas torsdag 13.2.2020

Höstterminen har 91 och vårterminen 96 arbetsdagar, sammanlagt 187

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen

Höstterminen 2019

höstterminen ti 13.8 – fr 20.12.2019
höstlov to 17.10 – fr 18.10.2019
jullov lö 21.12.2019 – må 6.1.2020

Vårterminen 2020

vårterminen ti 7.1.2020 – fr 29.5.2020
vinterlov må 17.2 – fr 21.2.2020 (vecka 8)

Höstterminen har 91 och vårterminen 96 arbetsdagar, sammanlagt 186.

Allmänt om arbetstider och lov

Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj, när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Undervisningsnämnden beslutar årligen i oktober–november om den tidpunkt då skolarbetet inleds och om lov under läsåret samt tidpunkterna för enskilda lovdagar.

Skolans läsår indelas i höst- och vårtermin

Höstterminen inleds i augusti och avslutas i december före julaftonen (24.12). Under höstterminen infaller höstlovet då eleverna har några dagar ledigt och dessutom är Finlands självständighetsdag 6.12 en lovdag. Vårterminen inleds i januari, arbetsdagen efter trettondagen, och terminen avslutas alltid lördagen vecka 22. Under vårterminen infaller vinterlovet vecka 8 då eleverna har en vecka ledigt samt påsklovet i mars–april. Första maj (1.5) och Kristi himmelsfärdsdag är också lovdagar. Skolorna meddelar avvikande arbetstider och lov i sina egna informationsbrev.

Nyheter

Twitter