Barnet i småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn där tyngdvikten framförallt ligger på pedagogiken. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. I Vanda ordnas småbarnspedagogik i daghem, familje- och gruppfamiljedaghem. Familjen kan välja kommunal eller privat småbarnspedagogik. För barn som vårdas i hemmet erbjuder staden verksamhet i klubbar inom småbarnspedagogiken, öppna daghem, invånarparker samt vårdhjälpservice då familjen tillfälligt behöver hjälp med vården av barn.

Lag om småbarnspedagogik 540/2018

Nyheter

Twitter