Hemma med barnen

Vandas småbarnspedagogik har på denna sida samlat material som stöd för barnfamiljerna att klara av vardagen i undantagstillståndet. Här finns förslag på aktiviteter både för barn och för hela familjen. Här finns också information om var man kan hitta hjälp och stöd för barnfamiljerna under undantagstillståndet.

En fungerande vardag i familjen

I dessa undantagstider är det speciellt viktigt att skapa en trygg och fungerande vardag för barnen. Det är viktigt att hålla fast vid vardagsrutiner som t.ex. stiga upp i normal tid, hålla fast i måltidsrytmen, daglig utomhusvistelse och vilostunder. Genom att hålla fast i rutinerna underlättar man återgången till vardagen efter undantagstillståndet. Många barn kan ha nytta av ett dagsschema med hjälp av bilder. Bilder som stöd för dagsschemat hittar man t.ex. på papunet.net. På sidorna Neuvokas perhe hittar man stöd för dagsrutiner men också för motion och matfostran. Tyvärr finns materialet enbart på finska.

Att upprätthålla en fungerande vardag i undantagstillstånd kan kännas tungt och kräver flexibilitet och hänsynstagande av alla. När världen krymper är det viktigt att upprätthålla sociala kontakter även om dessa sker på distans. T.ex. videosamtal är ett bra sätt att hålla kontakt även med barnens kompisar.
Folkhälsan ger tips och stöd för att klara av en annorlunda vardag

Stöd för familjer

Det är viktigt för föräldrar att också ta hand om sitt eget orkande. Att ta sig egen tid för att göra något man tycker om hjälper att orka med vardagen och med att ta hand om barnen och familjen. Utnyttja de styrkor som har tagit dej genom svårigheter tidigare. Om du känner att ditt eller din närståendes ork tryter tveka inte att söka hjälp.
Hälsobyn.fi ger verktyg för mentalt välbefinnande och stöd för egenvård bl.a. för depression samt råd för att klara av oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset:

Mannerheims barnskyddsförbund och Barnavårdsföreningen erbjuder stöd och hjälp för familjerna. Barnavårdsföreningen har även chatmöjlighet för föräldrar.


Mieli.fi har en svenskspråkig kristelefon ger hjälp i svåra situationer.

Här finnsinformation om stadens social- och krisjour och hjälp för barnfamiljer.

Aktiviteter för barn och familjer

Sagor och berättelser

De flesta barnen tycker om att lyssna på sagor och berättelser. Nyfikenheten på berättelsen och möjligheten att få tillbringa en mysig lässtund med en vuxen är det viktiga för barnet. De njuter av sina favoritböcker och samhörigheten som skapas vid högläsningen. Läs högt, läs tyst, läs tillsammans eller för dig själv. Utöver de vanliga barn- och bilderböcker finns det även elektroniska böcker. Nagu Nalles egen bok är skriven av Henrika Andersson och illustrerad av Christel Rönns. Berättelsen finns också uppläst som 24 enskilda kapitel av författaren på Youtubekontot de finlandssvenska läsambassadörerna.

Vid tider som dessa, när coronavirus sprider sig, måste många barn och vuxna stanna hemma under längre tid. Nu finns bilderbokstjänsten från Sverige tillgänglig för alla i Finland. Lukulumos hundratals bilderböcker är inlästa och textade på svenska samt på 45 andra språk. Nu kan ni prova i 30 dagar, gratis.

Du kan fortsätta med att lära dig olika språk med Moka Mera Lingua som Kulturfonden har finansierat. Den är en lekfull och pedagogisk applikation där man lär sig ett nytt språk genom olika aktiviteter med appens karaktärer – hajen Atlas och det lilla monstret Moka Mera. Moka Mera talar det främmande språket, medan hajen Atlas talar ditt modersmål och hjälper till då det nya språket blir knepigt. Läs mera om Moka Mera här.

Utomhus aktiviteter


Daglig utevistelse är viktigt på många sätt. Utevistelsen möjliggör till frisk luft, dagsljuset ger på våren redan D-vitamin och den fysiska aktiviteten vars rekommendation är för barn 3 timmar /dag uppfylls. Utfärder till närmaste skog är en upplevelse för varenda en och meddetsamma förstärks grovmotoriken i den mångsidiga terrängen.
På våren vaknar naturen till liv. Vårblommorna kikar fram ur jorden och flyttfåglarna återvänder. Det kvittrar, prasslar och växer så det knakar, upptäck naturen på våren!

Tips på aktiviteter utomhus tillsammans med familjen(finskspråkig):

Lekar

Leken främjar barnets utveckling, lärande och välbefinnande. I leken tränar barn sin sociala, kognitiva, kreativa och kommunikativa förmåga. Uppmuntra barnen till att leka tillsammans med sina syskon eller med familjen.
I den finskspråkiga lekbanken finns det olika lekteman.
Här finns det tips på utelekar med instruktioner och lekar som stöder motorisk och språklig utveckling.

I barnyoga får barnen röra på sig, leka, vara kreativa och lära sig enkla verktyg som de kan använda sig av för att må bättre i vardagen. Barnyoga är en prestationsfri zon. Det är en tillåtande plats där barnens välbefinnande ökar genom att de får leka, lära, lyssna och vara precis som de är.
Chilla får barn att koppla av. Barn mår bra av att slappna av. Då barn lär sig slappna av blir de bättre på att koncentrera sig, samarbeta och hantera stress. Barnen blir ofta gladare, mer kreativa, friskare, piggare och vänligare.

Spel och övrigt material


Här hittar du nya och gamla spel från SVT Barn.
I mobilspelet Magis används berättelsens värld för att stöda barns välbefinnande. Spelet är utvecklat för lågstadiebarn och är tänkt att användas i skolmiljön, men barnen kan lika väl spela hemma, själva eller tillsammans med en vuxen.
Här är ett nätbaserat inlärningsspel för grundläggande läsfärdigheter och matematik.
Här finns det spel, bildmaterial och –verktyg.

Viitotturakkaus är en sida som erbjuder material på svenska och på finska, för att lära sig nya och förstärka redan existerande kunskaper.

Mera tips på saker du kan göra hemma tillsammans med ditt barn hittar du här.

Luckan har samlat in kostnadsfria digitala barnkulturtips på svenska, främst från Finland.

Via dessa länkar hittar man barnmusik, musiklek och rörelselåtar på youtube:

Välkomna att ta del av drama och cirkus på båda inhemska språken!

Här hittar ni några övningar som passar för barn i daghemsåldern. Övnigar kan göras både hemma och på daghem. Cirkus- och dramaövningar kan tilllämpas som man vill!

Mera information om projektet och annat material finns här: och på Instagram med #rimcirkus


RAMSOR PÅ SVENSKA:


Härifrån kan du hitta material och till exempel färgläggningsbilder:

Nyheter

Twitter