Daghem

lapset leikkivät palikoilla

Småbarnspedagogik i daghemmen ordnas antingen som heldags- eller deltidsvård utgående från familjernas behov. Barngruppernas storlek varierar enligt barnens ålder och barnvisa behov. Den vanligaste gruppindelningen är åldersmässigt i barn under eller över 3 år. Så kallade syskongrupper har en bredare åldersfördelning och antalet barn varierar beroende på gruppens sammansättning. I daghemmen kan även ordnas klubbverksamhet och vårdhjälpservice.

Daghem med fler än två barngrupper håller vid behov öppet kl. 6–18. Daghemmens öppettider varierar, närmare information ges av daghemsföreståndaren vid respektive daghem. Dagvård om kvällar, nätter och på veckosluten ordnas på finska för barn i familjer där detta är nödvändigt p.g.a. föräldrarnas arbete eller studier.

Nyheter

Twitter