Daghemmet Kanel, privat småbarnspedagogik

Kanel är beläget i Mårtensdal i bottenvåningen av ett höghus (120m2) med en egen skyddad lekpark på gården. Lägenheten har fyra rum och kök och egen ingång.

I Vanda erbjuds huvudsakligen privat småbarnspedagogik i finskspråkiga barngrupper på daghem, i gruppfamiljedaghem och familjedagvård. Privat småbarnspedagogik är ett tryggt alternativ, eftersom kommunen handleder och övervakar de privata serviceproducenternas verksamhet.

  • Köptjänstdaghemmen och gruppfamiljedaghemmen är privata enheter vars tjänster Vanda stad köper. Man ansöker om plats till enheterna genom att fylla i Vanda stads ansökan om småbarnspedagogik. Avgifterna för småbarnspedagogiken fastsälls enligt de kommunala avgifterna.
  • Du kan ansöka om en plats i de privata enheterna som fungerar med stöd för privat vård av barn genom att direkt kontakta daghemet. Vårdnadshavaren och serviceproducenten uppgör ett avtal om de praktiska arrangemangen och avgifterna. Familjerna kan ansöka om stöd för privat vård av barn från FPA.

Daghemmet Kanel

Skrapbergsliden 2

Nyheter

Twitter