Dickursby daghem

Dickursby daghem

Dickursby daghem fungerar i samband med Dickursby skola. Daghemmet är beläget i Sandkulla, på 10 minuters promenadavstånd från Dickursby och Sandkulla tågstationer.

Daghemmet har 4 barngrupper med barn i åldern 1-5 år. Gruppernas: Smultron, Hjortron, Hallon och Nypon.

Vi strävar efter att erbjuda barnen en lugn, trygg och stressfri daghemsmiljö. Vi arbetar målmedvetet för att göra dagvårdsstarten så trygg och lugn som möjligt för varje enskilt barn. För att kunna erbjuda kvalitativ småbarnsfostran arbetar vi enligt egenvårdarmodellen och arbetar med barnen i smågrupper. Smågrupperna indelas åldersenligt för att kunna erbjuda en mångsidig pedagogisk verksamhet som passar för barnets ålder. Barnen får vara i smågrupp största delen av dagen och utrymmena är planerade utgående från detta. Fostrarna bemöter barnet med värme och ser varje barn som en individ. Vi värdesätter ett gott samarbete med vårdnadshavarna.

Barnen ges möjlighet till att öva upp sina motoriska färdigheter då daghemmet har tillgång till skolans gymnastiksal och bollplan. Dessutom har daghemmet en gård med mångsidiga lek- och rörelse möjligheter. Leken värdesätts på vår enhet.

Bredvid daghemsgården finns det vackra skogsområden och på samma gård finns även ett svenskspråkigt bibliotek som smågrupperna besöker aktivt. En svenskspråkig förskola fungerar i träbyggnaden på samma tomt.

Dickursby daghem

Idrottsvägen 4

Nyheter

Nyheter – Vanda.fiRSS


Twitter