Håkansböle daghem

.

Daghemmet finns i bottenvåningen av ett höghus. Vi har två grupper, Skrattmåsarna med plats för 12 barn i 1-3 års åldern och Spillkråkorna för 21 barn i 3-5 års ålder. Båda grupperna har egna ingångar, toaletter, matrum och sal för vila och lek. Daghemmet har en egen nyrenoverad gård som uppmuntrar till lek och rörelse.

På daghemmet jobbar 4 lärare och 2 barnskötare. Maten kommer från en närbelägen skola.

Vi har öppet kl.07-17.

Vår verksamhetsmiljö

Barnen är indelade i grupper enligt ålder och får fritt inreda utrymmena enligt sina lekar. Vi har gott om material till att t.ex bygga kojor, inreda hemlekar eller bygga rörelsebanor. Alla barn uppmuntras till att vara aktiva både inom- och utomhus. Vårt daghem är litet och hemlikt, barnens närvaro syns överallt. Den nybyggda gården används flitigt liksom den lilla skogen som finns bredvid oss. Vi gör också promenader i vår närmiljö och besöker ofta biblioteket. Vårt daghem befinner sig vid goda trafikförbindelser.

Vi samarbetar med Västersundoms skola och förskolan genom olika teman.

Så här jobbar vi med barnens välmående

Innan barnet inleder sin dagvård hos oss besöker den blivande egenvårdaren och föreståndaren barnet i dess eget hem för att bekanta sig med varandra och diskutera daghemsstarten med föräldrarna. Där kommer man sedan överens om hur mjuklandningen på dagis sker. Vi har utarbetat och följer en antimobbningsplan, som uppdateras årligen. Personalen samarbetar med konsulterande specialläraren inom småbarnpedagogik, rådgivningen, talterapeuten samt eventuellt andra sakkunniga gällande barnets utveckling och välmående.

Kommunikation och samarbete med vårdnadshavarna

Vi uppmuntrar föräldrarna till en öppen dialog med oss . Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet skickar vi epost och delar med oss av vår verksamhet via Instagram-inlägg. Föräldrarna kan under de dagliga träffarna och vid uppgörandet av barnets individuella plan påverka det egna barnets ärenden. ​

Under verksamhetsåret ordnas olika fester och andra tillställningar dit också föräldrarna välkomnas. Under verksamhetsåret ordnas även en föräldrakväll. Daghemmet har en aktiv föräldraförening som stöder daghemmets verksamhet ​

Kontakt med daghemsföreståndaren sker främst via epost och per telefon.

Håkansböle daghem

Galoppbrinken 5

Nyheter

Twitter