Utveckling av småbarnspedagogik

Som utgångspunkt för den pedagogiska utvecklingen finns planen för småbarnspedagogik, läroplanen för förskoleundervisning samt lagen om småbarnspedagogik. Med de pågående utvecklingsprojekten stärker, skapar och befäster vi de pedagogiska tillvägagångssätten. För att utveckla servicen i samarbete med kommuninvånarna använder vi oss av service design och olika enkäter.

Nyheter

Twitter