Bättre service genom servicedesign

Syftet med servicedesign är att effektivera serviceproduktionen och samtidigt göra servicestrukturen mångsidigare så att servicen bättre svarar på kommuninvånarnas behov. Med hjälp av servicedesign kan användarnas, samarbetspartnernas och serviceproducenternas olika perspektiv och erfarenheter utnyttjas i serviceutvecklingen.
Samplaneringens syfte kan vara att förbättra befintliga tjänster, eller en strävan efter att hitta helt nya tjänster eller kanaler för att producera dem.
Samplaneringen gör det möjligt för anställda och kommuninvånare att mötas och arbeta tillsammans.
Småbarnspedagogiken ordnar olika servicedesignmöten och workshoppar i områdena och vissa verksamhetsställen.


Förfrågningar: Nina Konttinen, servicesakkunnig

fornamn.efternamn@vantaa.fi

Nyheter

Twitter