Vandainfo betjänar även på sommaren

Artikel

Etiketter

Kundservice och rådgivningBoendeInvånare

Behöver du ett fisketillstånd, information om sommarens evenemang eller stöd i att fylla i ett elektroniskt formulär? Vandainfo ger dig råd i många slags situationer.

 

Vandainfo ger Vandabor allmänna råd om stadens och flera samarbetspartners tjänster. Vandainfos personal ger stadsinvånarna råd varje vardag vid kundtjänstpunkterna i Dickursby, Myrbacka och Korso samt per telefon och i chatten.  Vid behov hänvisar vi kunden vidare till en expert. Ämnena som vi ger råd om i Vandainfo är väldigt många – Vandainfo har till och med kallats för Vandas Google!

Sommaren syns i Vandainfo

Via Vandainfo förmedlas mycket information till Vandaborna om saker som är förknippade i synnerhet med sommaren. Dessa informationsämnen för med sig sommaren också till Vandainfos anställda.

I Vandainfo kan du köpa fiske- och kräftfisketillstånd till de fiskeställen i Vandas åar och forsar som kräver fisketillstånd. Via oss har man under flera somrar kunnat köpa förmånliga biljetter till Sandkulla, Keimola och Nevas golfbanor. Vi hjälper till med att hitta kostnadsfria möjligheter till sommarmotion, såsom friluftsleder och badstränder, och vi ger råd om var i Vanda man från våren till hösten hittar mattvättställen.

Till Vandas sommar hör många slags evenemang riktade till personer i olika åldrar och vi i Vandainfo ger gärna information om dem. En färgklick i mitten av sommaren är Pride-veckan, som firar jämlikheten och under vilken Vandainfo traditionellt delar ut regnbågsflaggor och -pins.

I slutet av sommaren öppnas återigen de daghem som har varit på sommarpaus och skolorna börjar. I Vandainfo får man information till exempel om hur man söker till småbarnspedagogiken samt om hur man gör inkomstutredningen gällande den. De elever inom den grundläggande utbildningen för vilka man har beviljat skolresekort, kan hämta kortet i Vandainfo.

Rådgivning och hjälp med många saker

De flerspråkiga rådgivarna i projektet Neuvova Vantaa har träffat kunder vid kundtjänstpunkterna i Dickursby och Myrbacka i redan ett och ett halvt år. Otaliga Vandabor har fått rådgivning av dem gällande myndighetstjänster samt handledning i integrationsprocessens olika skeden. Den här sommaren erbjuds rådgivning på totalt 11 språk. Rådgivningens tider och rådgivningsspråken vid de olika kundtjänstpunkterna hittar du på vantaa.fi/sv/staden-och-beslutsfattandet/kundservice-och-radgivning/vandas-flersprakiga-radgivning#tab-introduction.

På 2020-talet sköts allt fler ärenden på webben. De elektroniska tjänsterna är snabba, fungerande och öppna 24/7. För många innebär användningen av dem att lära sig nytt och med det kan vem som helst behöva lite stöd. I Vandainfo får man även stöd i användningen av stadens och samarbetsparter e-tjänster. Vi ger till exempel råd gällande HRT:s mobilapp samt FPA:s elektroniska ärendehanteringstjänster. Vid behov hänvisar vi även till rådgivning av andra som erbjuder digitalt stöd. En gång i veckan besöker stadens egna Molnagenter kundtjänstpunkterna i Dickursby och Myrbacka för att hjälpa till att lösa problem med anknytning till digitala frågor.

Utan Vandaborna finns inget Vanda och i Vandainfo är det alltid fråga förutom om informationsförmedling, även om människomöten. Välkommen till Vandainfo!

Elsa Korhonen och Sanna Parrukoski

 

Vandainfo betjänar sommaren 2023

Per telefon: tfn 09 83911, mån.–tis. 8–15.30, ons. 8–14, tors.–fre. 8–15.30
Via e-post: vantaa-info@vantaa.fi
I chatten: vantaa.fi/vantaainfo, mån.–tis. 9–15, ons. 9–14, tors.–fre. 9–15
Vid kundtjänstpunkterna:

Vandainfo Myrbacka

till 4.6 och från 7.8: mån.–ons. 8.45–16.30, tors. 12.00–17.00, fre. 7.45–15.30
5–30.6 håller vi stängt på grund av renovering
3.7–6.8 mån.–ons., fre. 7.45–15.30, tors. 12–17

Vandainfo i Dickursby

till 4.6 och från 7.8: mån.–ons. 8.45–15.30, tors. 12.00–17.00, fre. 7.45–15.30
12.6–6.8 mån.–ons., fre. 7.45–15.30, tors. 12–17

Vandainfo Korso

till 4.6 och från 7.8: mån.–ons., fre. 7.45–15.30, tors. 12.00–17.00
5.6–6.8 stängt

Du kan kontrollera eventuella förändringar i öppettiderna via vantaa.fi/vantaainfo.

 

Denna artikel publicerades på finska i Vanda invånartidning 2/2023. Läs de andra artiklarna på invånaretidningens sidan!

Keywords

Invånartidning2/2023