Anmälan till årskurs 1 och förskoleundervisningen börjar 5.1.2023

Meddelande

Etiketter

UtbildningInvånareBarnfamiljerElever

De barn som inleder sin skolgång i årskurs 1 eller i förskolan kan anmäla sig från och med 5.1.2023. Anmälningstiden pågår fram till 31.1.2023. I Vanda påbörjar ca 2560 förskoleelever och ca 2670 förstaklassare sin skolgång.

Itä-Hakkilan koulun piha: liukumäki, koulurakennuksia ja kesäisiä puita.

Bild: Sercan Alkan

Förskoleanmälan görs i VaSa-systemet

Alla Vandabarn födda 2017 har fått ett brev med information om anmälning till förskoleundervisning, förutom de barn som är med i försöket med den tvååriga förskoleundervisningen. Brevet skickades per post i slutet av december.

Anmälan till förskolan görs i första hand elektroniskt i VaSa-systemet. Inloggningen till tjänsten sker via Suomi.fi-identifiering. Identifieringen kan göras med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

I Vanda ansvarar de kommunala daghemmen för ordnandet av svenskspråkig förskoleundervisning.

Läs mer om anmälan till förskoleundervisningen på Vanda stads webbsidor. 

Skolanmälan görs i Wilma-systemet

Alla Vandabarn födda år 2016 får i början på januari ett brev med information om skolanmälan och ett meddelande om barnets läroplikt. Samtidigt får familjerna en nyckelkod som behövs för att genomföra den elektroniska anmälan i Wilma-systemet.

Ifall du behöver hjälp med anmälan, ta kontakt med byråsekreterare Jan Grönqvist (fornamn.efternamn@vantaa.fi eller 040 631 8731). Kom ihåg att ha nyckelkoden till hands när du tar kontakt. Beslutet om barnets närskola syns i Wilma 30.3.2023 och skickas också hem per post.

Närmare information om att börja skolan finns på Vanda stads webbsidor.

Andra viktiga datum

Sök till eftermiddagsverksamhet via Wilma-systemet 30.3.-30.4.2023. Vi informerar närmare om ansökandet via Wilma och på Vandas webbsidor.

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023-2024 görs via Wilma-systemet 30.3.-28.4.2023. Vi informerar närmare om ansökandet via Wilma och på Vandas webbsidor.

Förskoleundervisningen och första klassen börjar 10.8.2023

Besöksdagar till skolorna ordnas i Vanda 10.5.2023. Skolorna meddelar vårdnadshavarna om evenemangen.

Förskolan och skolan börjar 10.8.2023. Välkommen alla nya förskoleelever och förstaklassare!

 

Keywords

FörstaklassFörskolaAnmälan