Ansökningstiden för nästa läsårs skolreseförmåner pågår

Meddelande

Etiketter

UtbildningInvånareBarnfamiljerElever

Ansökningstiden för nästa läsårs skolreseförmåner pågår som bäst. Skolreseförmån ska ansökas via Wilma.

En instruktionsvideo om hur man ansöker om skolreseförmån har publicerats på färdtjänstens webbsidor: www.vantaa.fi/koulumatkat.

Eventuella bilagor till ansökan kan skickas via Wilma på ett informationssäkert sätt. Vårdnadshavaren kan se beslutet om skolskjuts i Wilma genast när beslutet har fattats. Tidigare skolskjutsbeslut hittas också i Wilma om vårdnadshavaren har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning av beslutet. På Vandainfo får du hjälp med att fylla i ansökan i Wilma om det behövs. www.vantaa.fi/vantaa-info

En grundskoleelev kan få ett avgiftsfritt skolresekort om skolresans längd till den närskola som anvisats av kommunen är över 5 km eller om skolvägen är för farlig att gå längs med. Taxiskjuts beviljas utifrån ett utlåtande endast om eleven inte kan göra sin skolresa varken till fots eller med kollektivtrafik. Grunderna för skolskjuts: www.vantaa.fi/koulumatkat

Ansökningstider för skolreseförmåner under läsåret 2022–2023

  • senast 31.3.2022 för elever som börjar i klass 7–9 
  • senast 29.4.2022 för elever som börjar i klass 1–6
  • senast 31.5.2022 för elever med behov av särskilt stöd eller genast när man vet skolplatsen för hösten 

Keywords

SkolresorGrundskolor