Ansökningstiderna för skolskjuts, läsåret 2023–2024

Meddelande

Etiketter

UtbildningBarnfamiljerElever

Ansök om skolskjuts via Wilma. Skoltransport sker huvudsakligen med kollektivtrafik. Taxiskjuts ordnas endast i undantagsfall, i allmänhet på basen av ett utlåtande. 

Sininen bussi seisoo bussipysäkillä. On kesä.

Bild: Sercan Alkan

Ansök om skolskjuts via Wilma. Ansökningar på Wilma kan tyvärr inte göras på med mobilapplikationen.

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023–2024 skall returneras enligt följande: 

  • elever som börjar i årskurs 7–9 före 31.3.2023 
  • elever som börjar i årskurs 1–6 före 28.4.2023
  • elever som behöver särskilt stöd före 31.5.2023 (eller genast när man vet i vilken skola eleven börjar på hösten)

Man måste fylla i en ny ansökan om skolskjuts, om elevens skola eller hemadress ändras eller om beslutet om skolskjuts inte mera är i kraft läsåret 2023 – 2024.  

Man behöver inte fylla i en ny ansökan om skolskjuts, om eleven har beviljats skolskjuts för flera läsår, ifall uppgifterna inte har ändrats. Under sommarlovet kan ni ladda kortet på Vanda-Info. Kom då ihåg att ta med elevens identitetsbevis.

Skoltransport sker huvudsakligen med kollektivtrafik. Taxiskjuts ordnas endast i undantagsfall, i allmänhet på basen av ett utlåtande. 

Mer information och rådgivning

Keywords

SkolskjutsGrundskolorSkolorFörstaklass