Elevresekort för läsåret 2022-2023

Meddelande

Etiketter

UtbildningInvånareBarnfamiljerElever

Denna information gäller elever som beviljats elevresekort för läsåret 2022-2023.

kaksi kaistaa ja bussi liikenteessä.

Elevresekorten kan laddas på Vanda-info 13.6.2022–10.8.2022.

Ta med elevens identitetsbevis. För elever under 18 år räcker det med FPA-kort.   

Ni behöver inte ta med er beslutet om skolreseförmånen.

Staden betalar det första resekortet för nya elever. Ifall eleven redan har ett elevresekort laddas perioden på det gamla kortet. 

Elevresekortets giltighetstid  

Elevresekortet laddas för ett läsår åt gången.  Ifall beslutet om skolreseförmån har gjorts för flera år ska kortet laddas varje år på nytt.  

Elevresekortet är giltigt måndag till fredag kl. 4.30 – 18.00.   

Om en skoldag infaller på en lördag får eleven vid behov enkelbiljetter från skolan.  Elevresekortet är ändå i kraft sista skoldagen d.v.s. lördagen den 3.6.3023. 

Det är möjligt att själv ladda värde på kortet för att kunna använda det även på kvällstid, under veckoslut och under skollov.   

Om elevens rätt till ett avgiftsfritt resekort upphör under läsåret bör kortet returneras till skolan. Om värde laddats på kortet med egna medel bör det innan returnering antingen användas eller överföras till ett annat kort på Vanda-info.

Förlorat resekort  

Om resekortet försvinner betalar vårdnadshavaren för nytt kort (5 €). Om eleven har ett personligt resekort kan det användas för att ladda en period på nytt.   

Behandlingsavgift uppbärs inte då kortet försvinner första gången, men därpå följande gånger uppbärs en behandlingsavgift på 6 € för laddning.   

Ny laddning av kortet görs på Vanda-info. Eleven bör uppvisa identitetsbevis. 

Vidare information om skolreseförmåner  

vanda.fi/skolresor  

tfn. 050 3180 976, 050 3029 939, 050 3030 314 

koulukuljetus@vantaa.fi 

Keywords

SkolresorSkolskjutsGrundskolor