Eventuella ändringar i skolornas och daghemmens lunchmatsedlar på grund av strejken inom handelsbranschen

Meddelande

Skolornas och daghemmens kök har i Vanda öppet i normal ordning även under strejken.

Lapset syövät lounasta päiväkodissa.

Bild: Vanda stad /Sercan Alkan

Daghems- och skolköken i Vanda har öppet i normal ordning även under handelsstrejken.

Eventuella ändringar kan förekomma i matsedlarna eftersom strejken inverkar på tillgången på råvaror och på leveranserna.

Enligt Vantaan Tilapalvelut Vantti och Palmia informerar verksamhetsställena närmare om eventuella ändringar. Maten som serveras vid skolorna, daghemmen och yrkesinstitutet Varia i Vanda produceras av Vantti och Palmia.

Närmare information (på finska) Vantin tiedote lakon vaikutuksista koulu- ja päiväkotiruokailuun.

Keywords

MåltidDaghemGrundskolorVaria