Gymnasierna och Varia inleder höstterminen med närundervisning i Vanda

Meddelande

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp sammanträdde tisdagen den 3 augusti 2021. I gruppen beslutades att andra stadiets läroanstalter i huvudstadsregionen inleder höstterminen med närundervisning. Beslutet gäller yrkesinstitutet Varia och gymnasierna i Vanda.

Andra stadiets läroanstalter i Vanda inleder huvudsakligen höstterminen nästa vecka, onsdagen den 11 augusti 2021. De nya studerandena vid Varia började dock sina studier i dag den 4 augusti.

Vanda stads läroanstalter följer de gällande coronarekommendationerna (bl.a. användning av munskydd, god handhygien och tillräckligt säkerhetsavstånd).

Studerande som omfattas av den förlängda läroplikten (första årets studerande) får munskydd av läroanstalten. Övriga studerande ska skaffa munskydd själv. Om en studerande har glömt munskyddet hemma kan hen vid behov få munskydd av läroanstalten. De som fått den andra dosen av coronavaccinet dvs. boostervaccinet ska också använda munskydd i läroanstalterna. Arbetsplatsernas coronaanvisningar ska följas under yrkesinstitutets inlärning i arbetet.

Tidsbokningen för coronavaccinering är öppen för 16-åringar och äldre inom hela huvudstadsregionen. De som bor i huvudstadsregionen kan boka en vaccinationstid på adressen https://www.koronarokotusaika.fi/.

Vi uppmuntrar alla studerande att vaccinera sig mot covid-19 så att det försämrade coronaläget snabbt fås under kontroll. På det sättet har vi bättre möjligheter att fortsätta med närundervisningen under höstterminen.

Välkommen till det nya läsåret!

Direktören för det svenskspråkiga serviceområdet 
Anders Vikström