Nya riktlinjer i Vanda på grund av coronavirusläget

Meddelande

Coronavirusläget har försämrats under sensommaren också i Vanda, och smittotalet är högt. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp beslutade vid sitt sammanträde 12.8 att följa samma linje som Regionförvaltningsverket i södra Finland, och därför har riktlinjerna för användningen av Vanda stads lokaler nu uppdaterats.

Med riktlinjerna försöker man minska smittspridningen men också beakta andra omständigheter som inverkar på invånarnas välbefinnande.

Följande riktlinjer träder i kraft den 20 augusti:

 •  Det rekommenderas att man vid privata tillställningar följer regionförvaltningsverkets beslut om begränsningar av offentliga tillställningar. Riktlinjerna gäller tills vidare.
 •  Kundlokaler öppna för allmänheten som förvaltas av kommunerna har öppet med vissa begränsningar. Inomhusidrottslokaler för allmänt bruk kan ta in hälften av det normala antalet kunder.
 •  Biblioteken och meröppetbiblioteken håller öppet. Invånarlokalerna får ha öppet i den mån det är möjligt och med beaktande av begränsningarna.
 •  Museerna har öppet. Kulturlokalerna har öppet enligt Regionförvaltningsverkets anvisningar.
 •  Ungdomsgårdarna har öppet med en begränsning på 25 personer.
 •  Idrottslokaler för allmänt bruk (simhallar och gym) har öppet.
 •  Övriga idrottslokaler har öppet enligt normala öppettider och beviljade användningstider. Riktlinjerna gäller tills vidare.
 •  Hobbyverksamhet och hobbyernas tävlingsverksamhet tillåts för barn och vuxna. För hobbyverksamheten har det gjorts upp separata anvisningar som bland annat föreningarna bör följa.
 •  Den grundläggande konstundervisningen ordnas som närundervisning. Barnkulturens hobbyverksamhet ordnas med beaktande av begränsningarna. Stadens organiserade hobbyverksamhet ordnas som närtjänst.
 •  Medborgarinstitutets kurser ordnas huvudsakligen som närundervisning.
 •  Läskunnighetsutbildningen inom det fria bildningsarbetet samt den grundläggande utbildningen för vuxna och annan integrationsutbildning ordnas som närundervisning.
 •  Ungdomsgårdarna och Fernissan öppnades med vissa begränsningar 3.5.2021. Ungdomsarbetet fortsätter att prioritera uteverksamhet. I fråga om tjänsterna inom ungdomsservicen tar man in högst 25 personer i lokalerna. Samma anvisningar gäller för Fernissan och också för andra evenemangslokaler. Arrangörerna av verksamheten vid lägercentren ska själva ansvara för att begränsningarna följs. Ungdomsservicen ordnar ingen lägerverksamhet.