Rekommendationen att använda munskydd upphör för årskurs 3–5 men övriga fortsätter att använda munskydd under mars månad

Meddelande

Huvudstadsregionens beredningsgrupp för corona beslöt att användning av munskydd upphör för årskurs 3-5 fr.o.m. 1.3.2022. Det är fortfarande tillåtet att använda munskydd om man vill och skolorna fortsätter att tillhandahålla munskydd.

I huvudstadsregionen gäller tills vidare en omfattande rekommendation om användning av munskydd. Användning av munskydd rekommenderas i skolans eller läroanstaltens utrymmen för årskurs 6 uppåt oberoende av vaccinationsskyddets nivå.

Rekommendation om användning av munskydd gäller fortfarande för personalen inom småbarnspedagogiken, grundskolorna och läroanstalterna. Dessutom ska skolorna och läroanstalterna följa andra coronainstruktioner. Inom småbarnspedagogiken uppmanas vårdnadshavarna att fortsättningsvis använda munskydd när de för och hämtar barnet.

Man får inte komma till daghemmet, skolan, läroanstalten eller ungdomslokalen om man är sjuk, även om symptomen är lindriga. Den som insjuknat i corona ska stanna hemma i 5 dagar.

I daghemmen, grundskolorna, gymnasierna och yrkesinstitutet Varia kan föräldrakvällar ordnas på plats. I mån av möjlighet används hybridmodeller, där deltagande på distans möjliggörs. De gamlas dans kan ordnas med publik då man beaktar de begränsningar och anvisningar som getts. Helsinge gymnasium informerar studerande och vårdnadshavare om tidpunkten för De gamlas dans.

Hemtester för coronaviruset delas ut inom kort åt årskurs 5-9 och andra stadiets studerande.

I daghemmen, skolorna och läroanstalterna slutarman informera om insjuknade i corona och slutar skicka meddelanden åt vårdnadshavare om exponering av corona fr.o.m. den 28.2. Rektorerna berättar närmare om andra förändringar i samband med upphävningen av begränsningar i skolorna och läroanstalterna.

Reseförbud för studieresor utomlands gäller till den 15.3.

Effektiverad rengöring av ytor och utrymmen fortsätter till påsk.

Keywords

Coronaviruset