Skolornas och läroanstalternas vårtermin i Vanda slutar som planerat

Meddelande

Etiketter

UtbildningBarnfamiljerUngaStuderandeElever

Den pågående terminen avslutas som ursprungligen planerat lördagen 4.6 för den grundläggande utbildningens och gymnasiernas del.

Skoleleverna i Vanda kan starta sommarlovet som planerat 4.6, trots strejken som avslutades på måndag. Enligt uppgifter som samlats från Vandas grundskolor, inverkar inte den avslutade strejken på läroplanens förverkligande.  
 
Också i Vandas gymnasier avslutas terminen enligt den ursprungliga planen.