Strejken tar slut - småbarnspedagogiken, grundskolorna och andra stadiets läroanstalter fortsätter sin verksamhet normalt fr.o.m. tisdag 10.5.2022

Meddelande

Inom småbarnspedagogiken, förskolan, den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning återgår man till normal tidtabell och läsordning imorgon tisdag 10.5.2022.

Kommunsektorns strejk som pågått 3.5-9.5.2022 tar slut imorgon. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen och andra stadiets undervisning i Vandas gymnasier och Varia fortsätter normalt.  

Skolorna och läroanstalterna informerar närmare vid behov.  

Vi tackar alla för tålamodet under strejken.