Timo Aronkytö blir välfärdsområdesdirektör i Vanda och Kervo välfärdsområde

Meddelande

Välfärdsområdesfullmäktige för Vanda och Kervo välfärdsområde (VAKEHYVA) hade sitt tredje sammanträde på tisdag kväll 19.4. i fullmäktigesalen i Vanda stadshus.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö

Vanda och Kervo välfärdsområdesdirektören Timo Aronkytö

Under sammanträdet behandlades frågor som har stor relevans med tanke på välfärdsområdets framtid. Kanske den mest betydelsefullaste av dem var valet av välfärdsområdesdirektör för Vanda och Kervo välfärdsområde.

Anförandena som hölls före valet betonade rollen som den person som väljs har i att trygga och utveckla välfärdsområdets funktionsförmåga, påminde om välfärdsområdesdirektörens stora ansvar och tog ställning till välfärdsområdesdirektörens lön (15 500 €/månad + bilförmån + telefonförmån).

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade efter anförandena att förrätta tjänstevalet med slutna sedlar enligt ordförandes förslag.

Välfärdsområdesfullmäktige valde Timo Aronkytö till välfärdsområdesdirektör i Vanda och Kervo välfärdsområde med röstetalet 57. Olli Huuskonen fick 11 röster och Raija Saari fick en röst.

Nio personer sökte sig till tjänsten inom den utsatta tidsfristen. På basis av ansökningarna valde rekryteringsgruppen Timo Aronkytö och Olli Huuskonen till den slutliga omröstningen. Efter intervjuerna beslutade rekryteringsgruppen att föreslå områdesstyrelsen och vidare områdesfullmäktige att antingen Aronkytö eller Huuskonen väljs till välfärdsområdesdirektör.

Samarbetsavtal om Mellersta Nylands räddningsverk

Välfärdsområdesfullmäktige för Vanda och Kervo välfärdsområde godkände samarbetsavtalet om Mellersta Nylands räddningsverk enligt välfärdsområdesstyrelsens förslag.

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021 trädde i kraft 1.7.2021.

Enligt 58 § i lagen ska Vanda och Kervo och Mellersta Nylands välfärdsområden senast 31.5.2022 komma överens om hur den personal, materiel och de avtal som överförs från nuvarande Mellersta Nylands räddningsverk ska fördelas mellan välfärdsområdena.

Mellersta Nylands räddningsverk har varit verksam sedan 2004 som ett gemensamt räddningsverk inom åtta kommuners område (Vanda, Kervo, Nurmijärvi, Tusby, Träskända, Borgnäs, Hyvinge och Mäntsälä),​ med Vanda som värdkommun.

Från och med början av 2023 överförs ansvaret för ordnandet av räddningsväsendet från ovannämnda åtta kommuner till Vanda och Kervo samt Mellersta Nylands välfärdsområden.

HUS-sammanslutningens grundavtal

HUS-sammanslutningens grundavtal väckte livlig debatt i välfärdsområdesfullmäktige, och det hölls flera anföranden.

Suvi Karhu gjorde med stöd av Pia Lohikoski, Tiina Tuomela och Tiina Keskimäki ett ändringsförslag till välfärdsområdesstyrelsens grundförslag. Ändringsförslaget motiverades med att sammanslutningens stämma, som ska utöva högsta beslutanderätt inom HUS-sammanslutningen, inte representerar styrkeförhållandena enligt valresultatet.

I omröstningen godkändes välfärdsområdesstyrelsens grundförslag med rösterna 52–17.

Godkännandet av grundavtalet för HUS-sammanslutningen säkrade att Vanda och Kervo välfärdsområde blir medlem i HUS-sammanslutningen. Andra medlemmar i HUS-sammanslutningen var Helsingfors stad och övriga välfärdsområden i Nyland.

HUS-sammanslutningen anses grundad då alla medlemmar har godkänt grundavtalet. I avtalet har avtalats bland annat om HUS-sammanslutningens högsta beslutande organ, förvaltning och ekonomi.

HUS-sammanslutningen svarar även i fortsättningen om den specialiserade sjukvården inom hela Nyland.

Länk till HUS pressmeddelande om grundavtalet för HUS-sammanslutningen 31.3.2022: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/social-och-halsovardsreformen-hus-sammanslutningens-grundavtal-gick-pa-remiss-till

Besluten och bilagorna finns tillgängliga att läsa på publikationssidan https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI från och med tisdagen 26.4.2022. Föredragningslistan finns framlagt på sidan redan nu.

 

Mer information ger vid behov förvaltningsberedningsdirektör Mikko Hokkanen: mikko.hokkanen@vantaa.fi

More information

Mikko Hokkanen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Hallintovalmistelujohtaja
mikko.hokkanen@vantaa.fi

Keywords

Välfärdsområde