Vanda minskar på matsvinnet

Meddelande

Etiketter

Utbildning

Daghemmens, skolornas och läroanstalternas måltider utvecklas kontinuerligt i samarbete med producenterna för måltidstjänster. Också barn och unga är delaktiga i arbetet vars mål dels är att framställa godare mat, dels att främja måltidernas miljöansvar.

Matlinje. Eleverna tar mat på tallriken

I Vanda uppgår måltidstjänsternas kolavtryck till 11 % av matsvinn. – Mat som blir över vid serveringen säljs och barn och unga uppmuntras att ta endast så mycket mat som de orkar äta. Man får alltid hämta mera. I första hand försöker man förhindra matsvinn från att uppstå, berättar miljökonsult Noora Ilola om verksamhetssätten i Vanda. 

Från och med slutet på mars är det också godtagbart att servera mat som avviker från matsedeln för att minska på matsvinnet. Den maten ersätter inte det som finns på matsedeln den dagen, utan serveras som ett tillägg. 

Man har kommit överens med måltidsproducenterna om att mat som kylts ner och förvarats ändamålsenligt kan serveras under de påföljande dagarna. Detta betyder i praktiken att det kan förekomma skillnader i vad som serveras för olika grupper och att det i serveringen kan finnas mat som avviker från matsedeln. Skillnader kan förekomma också mellan olika serveringsställen. 

– I praktiken kan daghemsgrupper få olika puréer med gröten och gårdagens potatisar kan serveras som ett tillägg till makaroner, tillägger Noora om praxisen. Dessa tillägg ersätter ändå inte det som serveras enligt matsedeln. 

Att minska på matsvinnet sparar både på miljön och på skattepengar 

Måltiderna i Vandas daghem, skolor och läroanstalter orsakar årligen över 200 000 kg bioavfall. Denna mängd innefattar kökets, serveringens och tallrikarnas matsvinn samt fruktskal och annat som slängs i bioavfall. Med de förändrade åtgärderna försöker man minska på den här mängden. All minskning gör gott både åt miljön och åt plånboken! 

– Jämlikheten mellan barn och unga påverkas inte av förändringen eftersom ingen blir utan näringsrik och fullvärdig mat, sammanfattar Noora. 

Bakom de nya principerna ligger en administrationsövergripande arbetsgrupp som verksamhetsområdet för fostran och lärande har tillsatt. Sedan påverkardagen 2019 har man jobbat för att förbättra måltidens miljöansvar och resultat har nåtts bl.a. genom Kol-deal märket samt genom att förnya metoderna för delaktighet. 

Keywords

MåltidSkolorDaghem