Vanda stänger stadens utrymmen och ställer in evenemang på grund av det kraftigt försämrade coronaläget – barn- och ungdomsverksamheten fortgår

Meddelande

Etiketter

SäkerhetHälsa

Vanda stad ställer in stadens alla offentliga evenemang som ordnas inomhus och stänger stadens allmänna inomhuslokaler i enlighet med det beslut som fattats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland på grund av den drastiskt försämrade coronasituationen. Restriktionerna gäller inte hobbyverksamhet och tjänster för barn och unga födda år 2004 eller senare. Likaså begränsas inte stadens lagstadgade tjänster.

Kund vid en kranskärlsvaccinationspunkt.

Alla offentliga tillställningar i stadens regi ställs in under perioden 28.12.2021–17.1.2022. Restriktionerna som gäller kundlokaler och utrymmen för allmänheten gäller under perioden 28.12.2021–10.1.2022. Coronapasset kan inte användas som ett alternativ till stängning av lokaler eller inställande av allmänna sammankomster.  

Restriktionerna som införs syftar till att minska antalet möten, skydda stadens invånare och lugna ner det dåliga sjukdomsläget. Det bästa sättet att skydda sig mot coronavirus är att undvika möten och att ta det avgiftsfria coronavaccinet. 

Utrymmen som stängs

Stadens lokaler för inomhusmotion, simhallarna, de allmänna basturna och lokaler som används för hobbyverksamhet för vuxna samt invånarlokalerna hålls för den öppna verksamhetens del stängda fram till 10.1.2022. Idrottsplatserna utomhus kan användas i normal ordning.  

Tränings- och tävlingsverksamhet inomhus för alla åldersgrupper som anknyter till professionell tävlings- eller toppidrott, utan publik, är dock fortsättningsvis tillåten under vissa förutsättningar. Lokalerna för inomhusmotion kan också användas för FPA-rehabilitering. 

Verksamheten för barn och unga fortsätter

Skolorna inleder sin verksamhet i normal ordning den 10 januari 2022. Användningen av ansiktsskydd utsträcks till att i fortsättningen gälla alla elever från och med årskurs 3 och uppåt.

I enlighet med principen om att barn och unga kommer först får den ledda hobbyverksamheten i simhallar och andra lokaler för inomhusmotion fortsätta för barn födda år 2004 eller senare. Ungdomslokalernas verksamhet för barn och unga födda år 2004 eller senare fortsätter, medan vuxenverksamheten sätts på paus. 

I dessa utrymmen krävs det coronapass av alla deltagare som är 16 år eller äldre.

Biblioteken, museerna och Vandainfo i Dickursby och Myrbacka har fortsatt öppet

Biblioteken och museerna har öppet men inga publiktillställningar eller -evenemang arrangeras i lokalerna. Vandainfo håller öppet i Dickursby och Myrbacka. I museerna används coronapass. I biblioteken och vid Vandainfo som har öppet ser man till säkerheten genom att närmare precisera säkerhetsprinciperna. 

Även stadens öppna daghem och de öppna mötesplatserna har fortsatt öppet. 
Vanda vuxenutbildningsinstitut övergår till distansundervisning under perioden 28.12.2021–17.1.2022. 

Mycket viktigt att ta vaccinet 

Coronasituationen har under de senaste veckorna snabbt försämrats i Finland och i Vanda, och smittotalen har i Vanda nått upp till den högsta nivån under hela pandemin. Smittotalen fortsätter sin snabba ökning på daglig basis och inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område är största delen av de bekräftade smittfallen orsakade av omicronvarianten. 

Vanda stad rekommenderar att man undviker privata tillställningar och begränsar möten till den närmaste kretsen. Senast nu är det viktigt att ta det avgiftsfria vaccinet.

Du kan boka tid till vaccinering via www.koronarokotusaika.fi/sv eller per telefon (09 5844 3030, mån.–fre. kl. 8–16) eller få vaccinet genom att besöka ett vaccineringsställe som tar emot utan tidsbokning. Vaccinering av barn ordnas endast med tidsbokning.