Andra stadiets utbildningar i Vanda intresserade i gemensam ansökan

Nyhet

Etiketter

UtbildningInvånareUngaStuderandeElever

Den gemensamma ansökan till gymnasier, yrkesutbildning och den förberedande HUX-utbildningen avslutades den 22.3.2022.

Enligt preliminära uppgifter sökte 2350 unga i första hand till Vandas gymnasier och yrkesskolan Varia. Av de sökande sökte 58% till gymnasiumutbildning, 38% till yrkesutbildning och 4% till förberedande utbildning. I Vanda avslutar 2600 elever grundskolan år 2022. I och med den utvidgade läroplikten är den unga förpliktigad att söka till utbildning efter grundskolan. Hemkommunen hjälper att hitta studieplats ifall den unga blir utan en studieplats i gemensam ansökan.

Antalet sökande steg i Helsinge gymnasium

Av de allmänna linjerna var Tikkurilan lukio populärast. Antalet första hands sökande steg även i Helsinge gymnasium, Lumon lukio och Vaskivuoren lukio. Helsinge gymnasium har 53 första hands sökande i år, i fjol hade gymnasiet 43 första hands sökande.

I år kunde man för första gången söka till den s.k. förberedande eller HUX-utbildningen. HUX-utbildningen startar i augusti 2022.

Speciallinjerna i Vandas gymnasier intresserade de sökande

Det fanns lite mera sökande till Vandas gymnasier i år jämfört med tidigare år, sammanlagt 1369. Könsfördelningen mellan de sökande var ännu jämnare än tidigare. Av de som sökte i första hand var 51% flickor och pojkar 48%. Till gymnasierna fanns det 1,02 sökande för varje studieplats. Danslinjen vid Vaskivuoren lukio var det populäraste ansökningsstället. Till den linjen fanns det 3,6 sökande per varje studieplats. Även IB-linjens popularitet steg jämfört med fjolåret. Till IB-linjen fanns det 2,6 sökande per studieplats.

Antagningsresultatet

Namnen på de antagna till gymnasierna, yrkesutbildning och den förberedande utbildningen publiceras tidigast 16.6.2022.

 

Antalet sökande i Vandas gymnasier

GYMNASIUM

 

STUDIEPLATSEr 2022

 

FÖRSTA HANDS SÖKANDE 2022

 

ANTAL SÖKANDE PER STUDIEPLATS 2022

Lumon lukio

           

Allmänna linjen

  197   113   0,57
             

Martinlaakson lukio

           

Allmänna linjen

  139   137   0,99

Naturvetenskapliga
linjen

  30   61   2,03

Dramalinjen

  7   3   0,43
             

Sotungin lukio

           

Allmänna linjen

  86   63   0,73

Idrottslinjen

  58   60   1,03
             

Tikkurilan lukio

           

Allmänna linjen

  386   446   1,16

IB-linjen

  30   78   2,60
             

Vaskivuoren lukio

           

Allmänna linjen

  293   248   0,85

Medialinjen

  24   24  

1,00

Musiklinjen

  33   58   1,76

Danslinjen

  7   25   3,57
             
De finskspråkiga gymnaiserna sammanlagt   1290   1316   1,02
             

Helsinge gymnasium

  54   53  

0,98

             
Alla sammanlagt   1344   1369   1,02

 

Antalet sökande till yrkesskolan Varia

UTBILDNING  

studieplatser 2022

 

första hands sökande 2022

 

sökande per studieplats

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto   25   37   1,48
Autoalan perustutkinto   80   92   1,15
Elintarvikealan perustutkinto   24   22   0,92
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto   20   11   0,55
Lentokoneasennuksen perustutkinto   16   59   3,69
Logistiikan perustutkinto   110   117   1,06
Pintakäsittelyalan perustutkinto   20   28   1,90
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, pk   22   5   0,23
Rakennusalan perustutkinto   66   51   0,77
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (Hiekkaharju)   40   109   2,73
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (Myyrmäki)   60   58   0,97
Talotekniikan perustutkinto   60   55   0,92
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto   75   52   0,69
Turvallisuusalan perustutkinto   46   26   0,57
Hius- ja kauneudenalan perustutkinto,    44   23   0,52
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Koivukylä)   72   58   0,81
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Myyrmäki)   46   43   0,93
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto   40   28   0,70
Matkailualan perustutkinto   25   13   0,70

Sammanlagt

  8,91   897   1,01

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA, på finska)

Studieplatser   Första hands sökande 2022   Antal sökande per studieplats 2022    
130   84   0,65