Andra stadiets vårfester strömmas hem till alla – ingen publik bjuds in till skolan

Nyhet

Etiketter

UtbildningStuderandeUnga

Att coronasituationen har lättat har gjort det möjligt för andra stadiets utbildning att i sin helhet övergå till närundervisning från och med 3.5.2021.

Gymnasiernas studentfester ordnas som normalt på skolan, dock så att skolan inte tar emot någon publik, utan festerna strömmas hem till alla. Festerna kan ordnas på ett sätt som är säkert för hälsan. Om regionförvaltningsverket eventuellt ändrar restriktionerna för folksamlingar kan den publikmängd som bjuds in till festerna bedömas på nytt.

Keywords

UtexamineringStudenterYrkesskolor