Ansökan om skolreseförmån för läsåret 2022–23 har börjat

Nyhet

Etiketter

UtbildningTrafikBarnfamiljerElever
Nainen tieokoneen ääressä, taustalla muita perheenjäseniä

Skolreseförmånen ansöks via Wilma-systemet

Skolreseförmån kan ansökas till den närskola som anvisats av kommunen, om skolresans längd till den närskola som anvisats av kommunen är 

  • längre än 5 km för elever i årskurserna 1–9
  • längre än 3 km för elever i årskurserna 1–2 som behöver särskilt stöd
  • längre än 3 km för elever under 10 år i den förberedande undervisningen

Skolresans längd mäts upp av skolskjutsenheten utgående från den kortaste gångvägen. 
Övriga grunder för skolskjuts är att skolresan innebär faror, samt hälsoskäl.  

Verksamhetsområdet för fostran och lärande fastställer hur farlig skolresan är. För hälsoskäl behövs ett läkarintyg. 

Skolskjutsen ordnas i regel med kollektivtrafik

Eleven får ett elevresekort på Vandainfo, där också kortet kan laddas.

En elev som deltar i betonad undervisning har rätt till ett avgiftsfritt elevresekort, om grunderna för beviljande av skolskjuts till närskolan och den skola som ger betonad undervisning uppfylls.

Beviljande av taxiskjuts

Taxiskjuts beviljas endast om eleven inte kan göra sin skolresa varken till fots eller med kollektivtrafik. En elev kan också färdas ena vägen med taxi och den andra vägen med kollektivtrafik. 

Att fylla i ansökan

Skolskjuts, resekort och taxiskjuts ansöks på en blankett i Wilma-systemet

  • senast 31.3.2022 för elever som börjar i klass 7–9
  • senast 29.4.2022 för elever som börjar i klass 1–6
  • senast 31.5.2022 för elever med behov av särskilt stöd eller genast när man vet skolplatsen för hösten 

Ansökningarna kan inte fyllas i Wilma-applikationen. Om du använder en mobil enhet måste du logga in dig i Wilma via en webbläsare. 

Ansökan kan också skrivas ut om Wilma inte är i bruk: https://www.vantaa.fi/koulumatkat  

Vid behov hjälper skolan eller Vandainfo till med att fylla i ansökan, som ska lämnas in antingen till skolan, Vandainfo eller till bildningsväsendets skolskjuts på adressen PB 1500, 01030 Vanda stad 

Beslutet om skolskjuts kan läsas i Wilma. Beslutet kan skickas per post till elevens hemadress, om vårdnadshavaren så önskar. 

Ledsagningsbidrag 

Om det krävs användning av egen bil för att skjutsa eleven, kan kilometerersättning betalas till vårdnadshavaren som ledsagningsbidrag.

Läs mer om skolskjutsarna: https://www.vantaa.fi/koulumatkat  

 

Keywords

GrundskolorSkolskjuts