Ansökningstiden till Vanda konstskola och Vanda musikinstitut är i april

Nyhet

Etiketter

UtbildningKulturBarnfamiljerUnga

Studierna vid Vanda konstskola och Vanda musikistitut följer läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning. Vanda musikinstitut erbjuder musikutbildning för barn och ungdomar i Vanda även på svenska. Ansökningstiden är 1-30.4.

Ansökning till Vanda konstskola

Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. I bildkonststudierna är det centrala att utveckla färdigheterna i att iaktta, tänka och uttrycka sig visuellt. 

Konstskolans undervisningsspråk är finska. Lärare är yrkeskunniga bildkonstlärare och bildkonstnärer med pedagogisk kompetens. Studierna vid Vanda konstskola följer läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning som fastställts av utbildningsstyrelsen.

Närmare information om studierna, ansökningstider och anvisningar hittar du på konstskolans webbsidor (på finska).

Ansökning till Vanda musikinstitut 

Musikinstitutet kommer i vår inte att anordna urvalsprov utifrån musikalitet. Vi strävar efter att anta alla sökande som elever. Elevurvalet tar hänsyn till tillgängliga elevplatser per instrument och antal sökande per instrument.

Vi försöker i mån av möjlighet uppfylla de önskemål som de sökande framfört, till exempel gällande undervisningsplats. Läsåret har 35 undervisningsveckor av vilka 17 är på höstterminen och 18 på vårterminen.

Läs mera på Vanda musikinstituts nätsidor.

Keywords

StudierBildkonstMusik