Applikationen School Day ger aktuell information om elevernas välmående – appen testas i ett pilotprojekt under våren

Nyhet

Vandaskolorna börjar använda appen School Day för att mäta och utveckla välmåendet hos eleverna i årskurs 3 och 7. Appen testas i ett pilotprojekt under våren 2021 i skolorna Aurinkokiven koulu, Kytöpuiston koulu, Koivukylän koulu och i handikappundervisningen vid Jokiniemen koulu. Tanken är att under hösten 2021 kunna börja använda appen vid alla Vandaskolor i årskurs 3 och 7.

Eleverna svarar på frågor om sitt välmående direkt i mobilappen School Day eller via Wilma en gång i veckan. Klassläraren eller klassföreståndaren uppmuntrar sin grupp att svara på frågorna. Eleven och vårdnadshavaren kan ladda ner School Day-appen till sin smarttelefon om de vill. Om man inte vill ladda ner appen kan frågorna också besvaras via Wilma.

School Day-modellen har fyra huvudteman när det gäller välmåendet: lärande, sociala och emotionella färdigheter, sociala relationer och välmående. I temat för sociala och emotionella färdigheter tillämpas struktur och innehåll som utvecklats av den internationella organisationen OECD.

Elevernas svar behandlas på gruppnivå och appen samlar inte ihop information om enstaka elevers välmående.

School Day ger information om elevernas välmående i realtid. Med hjälp av appen får läraren information om hur eleverna i den egna klassen mår och också tips på hur elevernas välmående kan utvecklas. Rektorerna och skolornas gemensamma välmåendegrupper får information om situationen i hela skolan och jämförelsedata om klassernas välmående.

– Tack vare den kontinuerligt insamlade och aktuella informationen kan man allt bättre stödja grupperna och deras lärare, säger områdeschef Johanna Honkanen.

Klasslärarna, klassföreståndarna och elevvårdspersonalen behandlar informationen om gruppens välmående tillsammans med eleverna och informerar också vårdnadshavarna om stödet för välmående.