Bästa invånare – hjälp oss att utveckla tjänster som främjar välbefinnandet och hälsan!

Nyhet

Invånarna har nu möjlighet att påverka utvecklingen av tjänster som främjar välbefinnande och hälsa inom Vandas och Kervos välfärdsområde. Invånarnas synpunkter och erfarenheter samlas in med hjälp av en webbenkät och workshoppar. Välkommen med!

kaksi ihmistä kävelee liikuntapaikan pihalla selin kameraan nähden.

Visste du att en människa kan främja sitt välbefinnande, utöver hälsosamma matvanor och motion, till exempel genom att ägna sig åt sådant som hon tycker om, umgås med andra människor och till exempel njuta av natur eller kultur?

Vi vill att Vandaborna och Kervoborna ska må bra. Därför utvecklar vi nya verksamhetsmodeller som främjar hälsa och välbefinnande samt en serviceplattform för välfärdsområdet i Vanda och Kervo, med hjälp av vilka det blir allt lättare att hitta tjänster som främjar välbefinnande och hälsa. Eftersom tjänsterna görs för invånarna vill vi höra det framtida välfärdsområdets invånare under utvecklingen av verksamheten. Vi önskar att invånarna deltar genom att fylla i webbenkäten och medverka i workshopparna.  

Delta i webbenkäten

Är det lätt att hitta fritidssysselsättningar i Vanda eller Kervo? Känner du till olika kultur-, natur- och idrottstjänster som skulle passa just dig?

Med hjälp av enkäten kartlägger vi invånarnas erfarenheter av och synpunkter på möjligheterna att hitta olika kultur-, idrotts- och naturtjänster samt delta i organisationsverksamhet. Det tar cirka 5–10 minuter att svara på enkäten och du kan svara på finska, svenska eller engelska.

Svara på enkäten i tjänsten OsallistuvaVantaa senast 30.11.2022.

Välkommen till workshopparna för att skapa välfärd tillsammans!

Är du intresserad av att utveckla tjänster som främjar välbefinnandet och hälsan?

Kom med i invånarworkshopparna och berätta om dina egna tankar kring hur invånarna i Vanda och Kervo lätt kunde hitta tjänster som främjar välbefinnandet och hälsan, såsom kultur-, natur- och idrottstjänster och organisationsverksamhet. Workshopparna arrangeras tillsammans med utbildade erfarenhetsexperter av KAP Vantaa -kokemusasiantuntijapankki. I workshopparna träffar du andra människor och får vara med och påverka utvecklingen av tjänsterna i området. Det bjuds på kaffe med tilltugg. Workshoppen är en avslappnad tillställning med fokus på diskussion och samtal. We also speak english!

Vi önskar att du anmäler dig på förhand.

Workshopparnas tidsschema:
 

 • Öppen invånarworkshop för personer som fyllt 65 år
  14.11.2022 Kl. 13.00–15.00
  Korso kvartersklubb, Korso kyrkas församlingssal, Havsörnsvägen 4, Vanda
   
 • Öppen invånarworkshop för ungdomar och unga vuxna under 30 år
  22.11.2022 Kl. 16.00-18.00
  Navigatorn i Kervo, Kauppakaari 11, Kervo (gatuplanet)
   
 • Öppen invånarworkshop för alla invånare
  23.11.2022 kl. 13.00–15.00
  Dickursby invånarlokal, Näckrosvägen 2a (fjärde våningen), Vanda

Närmare information och anmälan:

Reetta Kyyrö
Projektkonsult
Projektet VaKeHyva - Hyvät palvelut
reetta.kyyro2@vantaa.fi
tfn 040 665 8266

Utvecklingsarbetet är en del av Vandas och Kervos gemensamma projekt VaKeHyva – hyvät palvelut. Läs mer om projektet på Vanda stads webbsidor.

Keywords

Välfärdsområde