Coronavaccineringarna gäller nu också personer i åldern 50–69 år som hör till riskgrupp 2

Nyhet

Etiketter

HälsaSäkerhetSeniorer

Meddelande 19.3.2021
Enligt uppgifter som offentliggjordes på fredagen kl. 16.30 avbryter Institutet för hälsa och välfärd vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin.

Meddelande 22.3.2021

Precisering vad gäller meddelandet 19.3.2021: Måndagens avbokningar gäller personer som på grund av sitt hälsotillstånd hör till riskgrupperna 1 och 2, samt anställda inom social- och hälsovården.

Alla som bokat tid till måndagen 22.3 har på fredagen 19.3 fått ett sms om att tiden avbokats. Vi har kontaktat dessa personer per telefon under måndagen 22.3 för att avtala om en ny tid. De som har en bokad tid i slutet av veckan 23–26.3 kontaktas om coronavaccinationernas ändringar antingen per sms eller per telefon.

Vänligen vänta på att vi kontaktar er om ändringarna som gäller tidbokningarna för vecka 12 (sms eller telefonsamtal), eftersom vi önskar att tidsbokningsnumret inte överbelastas med förfrågningar.

Meddelande 19.3.2021

Enligt uppgifter som offentliggjordes på fredagen kl. 16.30 avbryter Institutet för hälsa och välfärd vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd har beslutat att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin

De som bokat vaccinationer med Astra Zenecas vaccin till vecka 12 kommer att kontaktas personligen per sms eller per telefon. Astra Zenecas vaccinationstider på måndag 22.3 i Sandkulla avbokas och de som bokat tid kontaktas under måndagen för bokning av ny tid. De berörda personerna informeras separat om eventuella andra ändringar. BioNTechPfizer-vaccinationerna av äldre personer fortsätter som vanligt.

 

Vi har fått mer vaccin och det finns vaccinationstider som kan bokas både via webben och telefonservicen. För närvarande sker telefonservicens återuppringningar huvudsakligen under samma dag. Vår uppskattning är att den första vaccineringen när det gäller äldre personer kommer att vara klar senast i mitten av april.

För tillfället vaccinerar vi:

Personer som i år fyller 70 år och som är äldre (födda 1951 eller tidigare).

Personer som hör till riskgrupp 1, 16–69-åringar (2005–1952), dvs. personer som på grund av sitt hälsotillstånd har en mycket stor risk att bli svårt sjuka i covid-19 Här finns en mer detaljerad förteckning.

Personer som hör till riskgrupp 2, 50–69-åringar (1971–1952), dvs. personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19: Här finns en mer detaljerad förteckning.

Vi vaccinerar dessa målgrupper förutom vid de centraliserade vaccinationsställena också vid äldreomsorgsenheterna, Vanda sjukhus, i hemvården och vid boendeenheterna för handikappade.

För att vaccinera sig måste man boka tid. Tidsbokningen sker i första hand elektroniskt www.koronarokotusaika.fi

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 (mån.–fre. kl. 8–15). Då du lämnat önskemål om återuppringning är det samtidigt ett löfte om en vaccinationstid för den som hör till målgruppen. Vi ringer upp flera gånger.

 

Följ hur vaccineringarna i Vanda framskrider och när det är din egen tur att vaccineras: vantaa.fi/coronavaccineringarna

Keywords

CoronavirusetCovid-19Vaccinering