Coronavaccineringstider för nya åldersgrupper

Nyhet

Uppdaterad 3.3.2021 Nu vaccineras även 16–19-åringar som hör till riskgrupp 1. Denna åldersgrupp kan tills vidare boka tid för vaccinering endast per telefon. De som studerar i Vanda får också anvisningar om tidsbokningen för vaccinering via studerandehälsovården.

Alla Vandabor som i år fyller 75 år eller är äldre kan boka tid till coronavaccinering och även personer i åldern 16–69 år som på grund av sitt hälsotillstånd har en kraftigt ökad risk att få allvarlig covid-19. Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid via tjänsten koronarokotusaika.fi.

Vaccineringen av äldre har framskridit och nu kan också Vandabor som fyller 75 år i år boka tid för vaccinering. Den här åldersgruppen vaccineras med BioNTechPfizers vaccin Comirnaty.

Den nya åldersgruppen i vaccineringen av riskgrupper är 16–49 åringar. Personer som hör till riskgruppen, med sjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig covid-19 (grupp 1, se närmare uppgifter), vaccineras med AstraZenecas vaccin som för tillfället ges till personer i åldern 18–69 år (Du måste ha fyllt 18 år då du kommer för att vaccineras). Personer i åldern 16–under 18 år som hör till den här gruppen vaccineras med ett annat vaccin, eftersom AstraZenecas vaccin enligt de nationella anvisningarna inte passar för 18-åringar. Det passar inte heller för personer som fyllt 70 år.

Vanda har per telefon kontaktat alla Vandabor som fyller 80 år i år eller är äldre, vars telefonnummer finns i klient- och patientdatasystemet, om att det är aktuellt med vaccinering. Det har också skickats ett informationsbrev per post, där det meddelas om vaccineringarna och tidsbeställningen. Man behöver inte vänta på att brevet anländer, utan den som hör till målgruppen kan boka tid, i första hand på adressen Coronavaccinbokning.fi eller per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 (mån.–fre. kl. 8–15).

Följ den aktuella informationen i vaccineringsfrågor: vantaa.fi/coronavaccineringarna

Keywords

CoronavirusetCovid-19VaccineringÄrendetjänster