En hälsosäker vardag i Vandas svenskspråkiga skolor och gymnasier under coronatiden

Nyhet

Etiketter

HälsaSäkerhetBarnfamiljerUngaStuderande

Vandas grundskolor och gymnasier har inlett höstterminen med närundervisning. Samtidigt har coronasituationen försämrats i huvudstadsregionen. Skolor och läroanstalter har fått frågor om hur man ser till elevernas och studerandenas hälsosäkerhet under coronatiden. I denna nyhet har vi sammanställt svaren på frågorna.

Keltainen pihlajanoksa syksyllä aurinkoisena päivänä.

Alla grundskolor och läroanstalter i Vanda följer den rekommendation om att organisera undervisningen under coronaviruspandemin som getts av Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet. Du kan bekanta dig med rekommendationerna av undervisnings- och kulturministeriet samt institutet för hälsa och välfärd.

1. Hur beaktas hälsosäkerheten i skolvardagen?

Svar:
Det är viktigt med god hand- och hosthygien i skolorna och det finns tillgång till handdesinfektion. Man uppmuntrar och påminner om att tvätta händerna. Det är bra att också hemma gå igenom hur viktigt det är att tvätta händerna och hosta i ärmen eller i en pappershandduk bortvänd från andra. Man försöker hålla avstånd till andra i mån av möjlighet.

2. Kan jag komma till skolan om jag är snuvig eller bara har lite feber?

Svar:
Det är särskilt viktigt att inte komma till skolan när man är sjuk. Med andra ord ska man stanna hemma även vid lindriga symtom för att undvika att smitta andra.

3. Måste man bära munskydd och vem är det som ska skaffa dem?

Svar:
För grundskoleelever i årskurs 5–9 rekommenderas munskydd. Gymnasiestuderande rekommenderas starkt att använda munskydd. För personalen på grundskolor och gymnasier är det obligatoriskt att använda munskydd. Grundskolorna tillhandahåller munskydd och delar ut dem till eleverna i skolan. För studerande som omfattas av den förlängda läroplikten på gymnasierna är munskydden gratis. De får 4 munskydd/dag av läroanstalten. Övriga studerande skaffar sina munskydd själv. Om man glömt munskyddet hemma eller inte har råd att skaffa munskydd själv kan man hämta munskydd från skolans avhämtningsställe.

4. Hur strävar man efter att förebygga smitta i skollokalerna?

Svar:
I grundskolorna strävar man efter att dela upp skolans verksamhet i mindre enheter med beaktande av hur skollokalerna är planerade. Närmare information om skol- och elevspecifika arrangemang fås av elevens egen skola och av läroanstalten när det gäller studerande på gymnasiet.

I grundskolorna bör andra än elever/studerande och skolans personal undvika att vistas i skolområdet under skoldagen. Detsamma gäller gymnasiet.
För närvarande vaccinerar Vanda stad också 12–15-åringar mot corona i enlighet med den riksomfattande rekommendationen. Också personer över 15 år kan fortfarande vaccinera sig. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria för alla.

5. Ordnas det gemensamma evenemang, som fester och föräldrakvällar på skolan?

Svar:
Tills vidare ordnar inte grundskolorna stora gemensamma evenemang på plats, men den egna klassens/gruppens/enhetens tillställningar kan ordnas. Man strävar också efter att undvika ordna stora gemensamma live-evenemang på gymnasiet.

I Vanda kan grundskolorna ordna utflykter och lägerskolor i Finland med beaktande av coronasäkerheten. Coronasäkerhet innebär att man följer samma verksamhetsprinciper som under en ordinarie skoldag och man försöker undvika stora folksamlingar eller kontakter utanför gruppen. Detta bör också beaktas vid valet av utflyktsmål. Kollektivtrafiken kan inte utnyttjas, med andra ord måste eventuella transporter ske med abonnerade bussar. Man följer aktivt upp situationen och ändrar anvisningarna vid behov.

Om vårdnadshavarna inte vill att deras barn deltar i en utflykt eller lägerskola ska det ordnas sådant program för eleven i skolan som motsvarar verksamheten under skoldagarna. Resor eller lägerskolor till utlandet ordnas inte under läsåret 2021–22.

6. Hur ordnas undervisningen för en elev som exponerats för eller insjuknat i corona?

Svar:
I grundskolorna får eleven distansundervisning medan hen är i karantän. Elevens lärare tar kontakt för att närmare komma överens om uppgifter och arrangemang. På gymnasiet överenskommer studeranden med läraren om närmare undervisningsarrangemang. Studeranden kan delta i lektionerna på distans eller studera självständigt.

7. Kan en elev/studerande återvända till närundervisningen genast efter att ha återvänt från en utlandsresa?

Svar:
Efter att ha återvänt från en utlandsresa ska man följa statsrådets rekommendationer beträffande reserestriktioner som gäller vid respektive tidpunkt för landet i fråga. Skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla som anländer till Finland.

Resor-och-coronaviruspandemin: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin
Anvisningar-om-gransovergang-corona: https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona

Skolor och läroanstalter följer inte upp och får inte information om sina elevers/studerandes utlandsresor. Ansvaret för att följa rekommendationer och anvisningar ligger hos den som återvänder från en utlandsresa och hos vårdnadshavarna när det gäller minderåriga.

Närmare uppgifter om de respektive skolornas arrangemang får du av det egna barnets skola. Studerande på gymnasiet och deras vårdnadshavare får på motsvarade sätt närmare information av sin läroanstalt. Man följer noga upp smittoläget och ändrar anvisningarna vid behov.