Helsingfors, Esbo, Vanda och HUS uppmuntrar ungdomar att ta coronavirusvaccinet

Nyhet

Etiketter

SäkerhetHälsaUnga

Tidsbokningen för coronavirusvaccin har öppnats i hela huvudstadsregionen för 16-åringar och äldre.

Ta vaccinet.

Bild: N2 Albiino

Helsingfors, Esbo, Vanda och HUS påbörjar tillsammans en kampanj om coronavirusvaccin för ungdomar och unga vuxna. Kampanjen kommer att genomföras som videor som publiceras på sociala medier. Opinionsbildare i sociala medier som är bekanta för unga människor medverkar i kampanjen. Kanalerna är Snapchat, Jodel, Instagram och Facebook.

”Målet är att påminna ungdomar och unga vuxna hur viktigt det är att ta coronavirusvaccinet. Unga människor är verkligen ansvarsfulla angående många saker, som till exempel globala miljöfrågor. Jag tror att unga människor också är ansvarsfulla angående sin egen vaccination. Genom att ta vaccinet kan de skydda vänner och andra närstående som har sämre hälsa", säger chefen för öppna sjukvården Anu Mustakari.

Människor över 50 år har tillsvidare varit bättre på att ta vaccinet än unga.

”Om 40-åringar och yngre når samma nivå med den andra vaccinationsdosen uppnår vi den viktiga flockimmuniteten. Det skulle gälla att ta igen cirka 10-20 procentenheter", säger Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster,.

Kampanjen bygger också på att coronavirusinfektioner för närvarande är vanligast hos unga vuxna i huvudstadsregionen.

"Om vi lyckas med vaccinationen lika bra bland de yngre åldersgrupperna som bland de äldre är vi alla närmare tryggt socialt umgänge, vilket påverkar hobbyer och sociala kontakter. Genom att lugna epidemin kan vi njuta av staden, kultur och ett normalt liv", tillägger Turpeinen.

Du kan boka coronavaccinationstid inom huvudstadsregionen på adressen coronavaccinbokning.fi.

Ytterligare information: Coronavaccination för Vandabor