Heureka besöker biblioteken i Vanda

Nyhet

Etiketter

BibliotekKulturBarnfamiljer

Vanda stadsbibliotek och Vetenskapscentret Heureka ordnar en temakvällsturné som kombinerar litteratur och vetenskap på biblioteken under våren och hösten 2023.

Varje temakväll kommer att ha en intressant författargäst, som genom sina verk öppnar kvällens tema. Heurekas vetenskapsworkshop byggs upp kring temat för att åskådliggöra respektive ämne. Vid evenemanget kan man också bekanta sig med Heurekas verksamhet.  

Evenemangen passar alla åldrar och är avgiftsfria. 

Tidsplan för våren 2023:  

Myrbacka bibliotek 4.4 kl. 17.45–19.45, tema: lek.   

Mårtensdals bibliotek 25.4 kl. 17.30–19.30, tema: katastrofer.  

Västerkulla bibliotek 16.5 kl. 17.30–19.30, tema: lek. 

På hösten kommer Heureka att besöka Lumos bibliotek 28.9, Håkansböle bibliotek 5.10, Points bibliotek 9.11 och Dickursby bibliotek 15.11. Det kommer mer information i början av hösten på addressen helmet.fi/heurekakylassa.

Keywords

EvenemangTiedeLitteratur