Höstterminen 2022 börjar i Vanda

Nyhet

Höstterminen för förskolorna, grundskolorna och gymnasierna börjar nästa vecka den 11 augusti.

Lapsi koulussa pulpetin edessä.

Kuva: Sercan Alkan

I många familjer väntar en ny vardag och hos en del återgår man till den bekanta vardagen då höstterminen börjar i skolorna, läroanstalterna och daghemmen i Vanda.  

I år börjar 2600 barn i den ettåriga förskoleundervisningen i Vanda. Till försöket med den tvååriga förskoleundervisningen har 500 barn antagits.   

Sammanlagt 2451 elever inleder sin skolgång inom den grundläggande utbildningen, och 81 av dessa deltar i den svenskspråkiga utbildningen.  

Antalet nya studerande i gymnasierna i Vanda är 1341. Vanda stad har fem finskspråkiga och ett svenskspråkigt gymnasium. 

Varmt välkomna till utbildningen i Vanda!  

  

Arbets- och lovtider under läsåret 2022–2023