Meddelande 15-01-2021 till studerande, vårdnadshavare och personal om närundervisningen för abiturienter, penkis och gamlas dans

Nyhet

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 14.1.2021 beslutat att alla abiturienter erbjuds möjlighet att delta i närundervisning från och med 18.1.2021 och till och med slutet av period tre. Abiturienterna måste inte delta närundervisning, utan kan enligt eget val antingen delta i närundervisning eller distansundervisning. Lektionerna ordnas så att de som deltar i närundervisning befinner sig i ett klassrum medan de som studerar på distans deltar i undervisningen via nätet. Abiturienterna erbjuds också möjlighet att delta i undervisningen under periodens avslutningsvecka som närundervisning.

För vårens abiturienter rekommenderas en frivillig karantän på två veckor innan studentskrivningarna. De abiturienter som ännu har ogenomförda kurser eller ett nödvändigt behov av närundervisning övergår till distansundervisning senast från och med 1.3.2021, varvid de genom frivillig karantän kan trygga sitt deltagande i studentskrivningarna som börjar 16.3.2021.

För ordnandet av en trygg närundervisning i gymnasierna gäller bland annat följande principer:

  •  De allmänna hygienanvisningarna följs
  •  Användningen av munskydd rekommenderas
  •  Måltiderna ordnas i etapper samtidigt som säkerhetsavstånden och de allmänna hygienanvisningarna beaktas.
  •  Alla skolans lokaler utnyttjas, varvid det är lättare att se till att säkerhetsavstånden beaktas.
  •  Enligt rektorn instruktioner delas rasterna in i etapper och man kommer också till skolan och går hem från skolan i etapper

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp beslutade att penkisdagen i februari med abigalor och lastbilsåkningar inhiberas.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp beslutade också att de gamlas dans flyttas från februari till maj. Gymnasietvåorna får delta i planeringen av de gamlas dans.

Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer beslutade 24.11.2020 att utdelningen av munskydd utvidgas till läroanstalter på andra stadiet. Om en studerande på andra stadiet inte har råd att köpa munskydd eller har glömt munskyddet hemma, kan hen hämta ett munskydd från det ställe som läroanstalten informerat om. Huvudregeln är fortfarande att den studerande skaffar munskydd själv.

Jag hoppas verkligen att så många studerande och anställda som möjligt använder munskydd.

Keywords

GymnasierCoronavirusetStudenterStudier