Nya riktlinjer: eleverna i årskurs 7–9 övergår till närundervisning från och med 3.5.2021

Meddelande

Närundervisning

Eleverna i årskurs 7–9 övergår till närundervisning från och med 3.5.2021. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har i går 20.4.2021 beslutat att eleverna i årskurs 7–9 övergår till närundervisning från och med 3.5.

I närundervisningen följs fortfarande anvisningarna i anslutning till coronasäkerheten, dvs. användningen av munskydd är obligatorisk för personalen och för eleverna gäller rekommendationen om munskydd i årskurs 6–9.

Utflykter och lägerskolor

Eftersom man på nationell nivå stegvis och kontrollerat upphäver olika restriktionsåtgärder, följer man samma linje i den grundläggande utbildningen. Skolorna kan således från och med 3.5 ordna utflykter och lägerskolor i hemlandet med beaktande av coronasäkerheten.

Coronasäkerhet betyder samma verksamhetsprinciper som de som följs under normala skoldagar. Vi försöker fortfarande undvika stora folksamlingar och kontakter utanför gruppen och detta bör också beaktas vid valet av utflyktsmål.

Kollektivtrafiken kan inte utnyttjas, med andra ord måste eventuella transporter ske med abonnerade bussar. Om vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska delta i en utflykt eller lägerskola ska det ordnas sådant program för eleven i skolan som motsvarar verksamheten under skoldagarna.

Vårfester

När det gäller vårfesterna väntar vi på huvudstadsregionens riktlinjer och beslut fattas i saken senast 19.5.

Om coronasituationen och de nationella coronaanvisningarna ändras och blir striktare, ändras anvisningarna igen i enlighet med detta.