Öppna daghem och invånarparker fungerar utomhus i maj och småbarnspedagogikens klubbar öppnas

Nyhet

Småbarnspedagogikens tjänster öppnas utgående från serviceområdets exit-plan. Från och med 3.5.2021 ordnar öppna daghem, öppna mötesplatser och invånarparker aktiviteter utomhus. I invånarparkerna ordnas det aktiviteter dagligen och de öppna daghemmen har verksamhet ungefär en gång i veckan. Enheternas utrymmen inomhus hålls fortsättningsvis stängda fram till 31.5.2021.

Småbarnspedagogikens klubbar är öppna som vanligt från och med 3.5.

Kom ihåg säkerhetsavstånd och god hand- och hosthygien både utomhus och i klubbarna. Barn eller vuxna med symptom får inte delta i verksamheten.

Keywords

DaghemInvånarparkerMötesplatserÖppethållning